Yıldırım Bayezid Han Kimdir, Yaptığı Yenilikler Nelerdir?

Yıldırım Bayezid Han Kimdir, Yaptığı Yenilikler Nelerdir?

yıldırım-beyazıt-kimdir

Osmanlı İmparatorluğu içinde en başarılı padişah sayılan Yıldırım Bayezid Han, hükümdarlığı süresince birçok zafere imza atmıştır.

Yıldırım Bayezid Han Kimdir?

Osmanlı İmparatorluğu IV. Padişahı olan, 1360 yıllarında Dünyaya gelen hükümdar Yıldırım Bayezid Han’ın annesinin ismi Gülçiçek’tir. Yıldırım Bayezid henüz çok küçük yaşlarda iken medrese eğitimlerini almıştır ve yine küçük yaşlarda şehzadelik görevlerini yerine getirmiştir. Şehzadelik yaptığı sıralarda babası ile beraber Kosova Savaşına katılmıştır. Kosova Savaşında babasının şehit düşmesiyle beraber tahta tek varis olarak kalmıştır ve babasının yerine tahta geçmiştir. Tahta geçmesinin ardından çok kısa bir süre içerisinde Aydınoğulları, Germiyanoğulları, Menteşeoğulları, Saruhanoğulları ve Hamitoğulları ile mücadele etmiştir ve bu beylikler ile yapmış olduğu mücadeleleri kazanarak bu beylikleri etkisiz hale getirip, kontrol altına alabilmiştir. Bu beyliklerin kontrolünü sağladıktan sonra Balkanlara doğru yönelmiştir. Balkanlardaki küçük devletleri çok kolay bir şekilde ele geçirmeyi başarmıştır. Ardından Avrupa’nın güçlü şövalyeleri olan Mütesekkil Haçlı Ordusu ile Niğbolu çevresinde savaşmıştır ve bu savaşı 1396 tarihinde zafer ile imzalamıştır. Haçlı ordusunu Niğbolu savaşı ile bozguna uğratan Yıldırım Bayezid böylece balkanlar üzerinde prestijini arttırmıştır.

Yıldırım Bayezid Han’ın Yaptığı Yenilikler

  • Devletin kasası olan merkezi hazineyi genişletmiştir.
  • Devlet içerisindeki yapılanmaları değiştirerek merkezi teşkilatlar içerisinde değişiklikler yapmıştır.
  • Devletin bürokrasisinde değişiklikler yapmıştır.
  • Ulemanın kontrolünde olan devlete ait vakıf mallarını tekrardan devletin himayesine katmıştır.
  • Osmanlı imparatorluğu yönetim sisteminde önemli değişiklik yaparak kul sistemini getiren ilk padişah olarak bilinir.
  • Tarihi arşivlerde Yıldırım Bayezid’in kul sistemine karşı gelen ve uymayan kadılara ağır cezalar verdiği yazılmaktadır.

 

Hükümdar Yıldırım Bayezid Han tartışmasız çok başarılı bir lider ve başarılı bir asker olarak yaşamıştır. Bayezid düşmanlarına karşı vermiş olduğu fermanlarda çok seri bir şekilde yaptığı manevralar sebebiyle düşmanları tarafından Yıldırım lakabının takıldığı söylenilmektedir.

Yıldırım Bayezid Han’ın Gerçekleşmeyen Dileği

En büyük dileğinin İstanbul’u fethetmek olduğu söylenen Yıldırım Bayezid Han bu sebepten ötürü boğaza Anadolu Hisarı kalesini yaparak üç defa İstanbul’u kuşatmış fakat sonuç alamamıştır. 3 defa İstanbul’u kuşattığı sıralarda kendi topraklarında tehditler almış ve yeterince teçhizatı olmadığından dolayı İstanbul’u fethedememiştir. Yıldırım Bayezid han kimdir, yaptığı yenilikler nelerdir sorusunu cevaplamayı sonlandırmış bulunmaktayız ayrıca;
Yıldırım Bayezid Han Timur Han ile Ankara Çubukovası yakınlarında karşılaşarak girdiği savaştan yenik düşer ve iki oğlu ile beraber Timur Han’a esir düşer. Esir düştükten sonra padişah tarafından canları bağışlanarak sürgüne gönderilmiş ve sürgünden kısa bir süre sonra rahatsızlanmış bu rahatsızlık sonucunda 9 Mart 1403 yılında hayata gözlerini yummuştur.