Türkler Neden Müslüman Oldu?

20160223eskisehir_turklerin_islamiyeti_kabulu_h11098Türk tarihi bilindiği gibi geçmiş yıllara dayanmaktadır. Türkler tarih boyunca farklı inançlara sahip olmuştur. Türkler Budizm, Maniheizm, Göktanrı, Hristyanlık, Musevilik vb. pek çok inanca sahip olmuştur. Şüphesiz bunların en çok düşündürücü olanı ise Türklerin neden müslüman olduğudur. Türklerin Neden Müslüman olduğu ile ilgili çok farklı düşünceler ve yorumlar olsa da buna elimizden geldiğince bir açıklık getirmeye çalışacağız. Türkler ile müslümanlar ilk olarak Hz. Ömer döneminde gerçekleşmiştir. Türklerin ve müslümanların bu döneme dayanması ve neden sonradan müslüman olduklarının cevabı ise; O dönemde Müslümanların güç dengesini elinde bulunduran Emevilerin uygulamış olduğu mevali politikasıdır. Mevali politikasına göre; üstün olan ırk arap ırkıdır diğerleri ise onlar için gönderilmiş azatlı birer köledir. Türklere uyguladıkları bu politikadan dolayı Türkler müslümanlıkla sonradan tanışmışlardır. Emevilerden sonra başa gelen Abbasilerin uygulamış olduğu hoşgörü politikası ile türkler ile olan ilişkiler iyileşmiştir. Ve Devlet işlerinde Türklere verilen mevkilerden dolayı Türkler Müslümanlığı yavaş yavaş benimsemiştir. İlk müslüman olan Türk toplumu İtilBulgarlarıdır. Orta Asyada İlk Müslüman Türk toplumu ise Karluklardır. Devlet olarak ilk Türk Müslüman devlet Karahanlılardır. Türklerin islamla tanışmasıyla birlikte islamı yayma ve islamın koruyuculuğunuda üstlenmişlerdir. Özellikle Hindistan’ın İslamla tanışması bu döneme dayanmaktadır. Büyük Selçuklu Döneminde ise Türkler İslam sancağını taşımış ve koruyuculuğunu üstlenmiştir. Daha sonra Anadolu Selçukluları ve Osmanlı İslamı yayma ve İslam’ın koruyuculuğunu üstlenmiştir. Osmanlı Padişahlarından I. Selim ( Yavuz Sultan) döneminde Memlüklerin yıkılmasıyla Halifelik’te Türklerin eline geçmiştir.