Kız Kalesi Efsanesi

2bc1d8e0122b951a0c7dcc475e7c6ad3Mersin’in Erdemli Korikos sahil kalesinden 200m  açığında küçük bir ada üzerine inşa edilmiş Kaledir. Kız Kalesinin büyük bir kısmı ayakta olan kuzey ve güney uçları sekiz kuleyle korunmaktadır. Kalenin dış çevre uzunluğu ise 192m dir. Kız kalesi ile sahildeki kale denizden bir yolla bağlanarak gelecek saldırılara karşı gerekli önlem alınmıştır. Kız Kalesi Kahramanoğlu İbrahim Bey tarafından 1448 yılında onarılmıştır. Her kalenin bir hikayesi olduğu gibi kız kalesininde bir hikayesi vardır. Kız kalesinin Hikayesine bakacak olursak;

Kız Kalesi’nin Hikayesi;

Vaktiyle bugünkü İçel ilimizin bulunduğu bölgede hâkim olan bir Bey varmış. Bu Bey’in bir kızı olur. Baba da devrin âdetine uyarak kızını bir kâhine götürür ve onun geleceği hakkında bilgi edinmek ister. Kâhin, kızın on dokuz yaşına girince bir yılan tarafından sokulmak suretiyle öleceğini söyler. Buna çok üzülen baba derin derin düşünmeye başlar. Ne yapsa da kızını bu kötü gelecekten kurtarsa diye. özlü sözler

Bey’in aklına güzel bir fikir gelir. Denizin ortasına bir kale yaptıracaktır. Kızını da oraya yerleştirecektir. Yılan sudan geçemeyeceğine göre de kızı kurtulacaktır. Hemen bu fikrin gerçekleşmesi için planlar hazırlar ve bugünkü Kız Kalesi’nin bulunduğu yerde binanın yapılmasına başlanır. Aradan günler, aylar, yıllar geçer; sonunda Bey’in istediği kale ortaya çıkar. Artık kızını daima orada oturmakta, karşı tarafa hiç geçirmemektedir.

Bey’in kızı on dokuz yaşını tamamlar, onun şerefine kalede eğlenceler tertip edilir. Bu eğlencelere davet edilen bir köylü kadın da hediye olmak üzere bağındaki nefis üzümlerinden bir sepet dolusu getirir. Fakat kader bu ya kadın üzümleri doldururken dalgınlığından istifade ederek sepetin içine gizlenen yılanı görmez. Üzümü çok seven Bey’in kızı da bu sepeti doğruca odasına çıkarttırır. Gece geç vakit herkes gittikten sonra yiyecektir.

Misafirler gittikten, eğlenceler bittikten sonra odasına çıkan genç kız çok sevdiği üzümlerden yemeye başlar. Fakat tam bu sırada sepetin içinden çıkan yılan, kızcağızı sokar ve ölümüne sebep olur.

Bugün Akdeniz’in bu şirin köşesinden geçenler Kale’yi mutlaka görürler ve hikâyesini öğrenmeden oradan ayrılmazlar. Fakat ayrılırlarken de Bey’in kızına acımadan edemezler.