Moğolistan Nasıl Bir Ülkedir? Moğolistan Nerededir?

Moğolistan Nasıl Bir Ülkedir? Moğolistan Nerededir?

 

 Moğolistan-nerdedir

Moğolistan Nasıl Bir Ülkedir ve Nerededir?

Doğu Asya ve Orta Asya’da yer alan Moğolistan ülkesinin kuzeyinde Rusya kendi yerini alır iken diğer bölgelerinde ise Çin Halk Cumhuriyeti bulunmaktadır. Moğolistan, Çin hâkimiyetinde yer alırken ayrıca bu toprakların bölgesindeki Mençurya ve Doğu Türkistan’da, Çin hakimiyetindeki topraklardır. Rusya Federasyonuna ait olan bölgeler ve bunların özellikleri şu şekildedir;
Altay, Hakas, Tuva Özerk Cumhuriyeti ve Buryat Özerk Bölgeleri olarak bilinirken, Ulunbatur, Moğolistan’ın başkentidir ve en büyük şehri olarak kayıtlara geçmektedir. Ülkenin %39’a yakın bir nüfusu Ulunbatur şehrinde yaşamaktadır. Ayrıca parlementer cumhuriyet olarak yönetilmektedir.

 

Moğolistan Tarih Süreci

 

 

Moğolistan’ın toprakları üzerinde önceleri; Hunlar, Cücenler, Sien-Piller ve Göktürkler  hakim olmuştur. Moğol İmparatorluğu kurucusu olarak bilinen isim Cengiz Han’dır. 1206 tarihlerinde kurulmuş olan Moğol İmparatorluğu güçlü bir imparatorluktu. Moğollar 16. yüzyıl ve 17. yüzyıllar arasında Tibet Budizmi tarafından etkilenmişlerdir. Moğolistan’ın ayrıca büyük bir yeri, bu dönemdeki Qing Hanedanı tarafından yönetime geçmiştir. 1911 tarihinde Qing Hanedanı yıkılarak yerini Moğolistan bağımsızlık ilan ederek almıştır. Fakat, Moğolistan 1945 tarihine kadar bile, uluslararasında bağımsızlığının tanınabilmesi için çabalar sarf etmiştir. Bundan dolayı döneminde Moğolistan ülkesi, Rus güçleri ve Sovyet birliği güçlerine karşı maruz kalmıştır. Moğolların politikası bu sebeplerden dolayı, Sovyetler politikasının takibinde kalmıştır. 1990 yıllarının başında, Doğu Avrupa’da bulunan komünist rejimleri devrildikten sonra, Moğolistan Demokratik Devrim’e adım atarak yeniliğe geçebilmiştir. Bu sayede Moğolistan’da değişiklikler meydana gelmiştir ve çok partili olan sisteme geçebilmişlerdir. 1922’de yeni bir anayasa da çıkartılmış ve ülke tarafından kabul edilmiştir. Çıkarılan anayasa sayesinde Moğolistan ülkesinde çok sayıda siyasal, sosyal ve ekonomik reformlar da yapılmıştır.

 

Moğolistan’ın Fiziki Yapısı

 

Doğusunda bulunan Gobi Çölü haricinde geriye kalan alanları yayla şeklindedir. Ülke ortalama 1580km yüksekliğinde bulunurken, doğusu ila batısı 2367 kmetredir ve kuzey ila güney sınırları arasında kalan uzunluk 1258km olmaktadır. Ülke içerisinde fazlaca dağ silisleri bulunmaktadır ve kuzey kesinlerinde Kentei Dağları, güney kesimlerinde ise Hangay Dağları bulunur. Kerulen Vadisi ülke içerisinde bulunurken ayrıca Doğu Moğolistan için anayol oluşturmaktadır. Bu topraklarda İç Asya’da suyunu deniz ile birleştirmeyen havzalar bulunmaktadır. Kerulen Nehri ve Onon Nehri ise suyunu Büyük Okyanus’a dökmektedir. Gölleri ise; Ubas Nor, Hunsugul, Kirgis, Airik Nor ve Hara Usu olarak bilinir.