Harem hakkında ilginç bilgiler

1112

Padişah dairesine mensup olan kadınlar, hükümdarın nikahlı aileleri ile odalık denilen cariyelerden oluşurdu. Cariyeler gümrük emini tarafından dışarıdan alınır veya Kırım hanları tarafından taktim edilir ve ilk iş Müslüman edilirlerdi. İşte, Osmanlı sarayında ki harem dairesi hakkında bilgiler;

Cariyeler; Acemi, cariye, şakird, usta ve gedikli ünvanlarını alırlardı. Gedikliler padişahın özel hizmetinde çalışırlardı. Padişahın gönlünü çelenler, hasodalık ya da ikbal olarak isimlendirilirlerdi. İkballer arasında ilgi çekenler başikbal olurdu. Başikbal padişahın hanımları arasında birinin ölümü ile Hünkar hasekisi olurdu. İkballerden biri hünkardan hamile kalırsa hemen hükümdarın zevceleri arasına geçer ve kadın ünvanını alırdı. Çocuk doğursun ya da doğurmasın padişah zevcelerine kadın ya da haseki denilirdi. Çocuk doğuran hasekiye haseki sultan denilirdi. Hemen başına küçük bir taç koyulurdu.

harem

Padişahlar ölünce, doğurmamış ya da çocuğu küçükken ölen hasekiler devlet ahalisinden biri ile evlendirilirdi. Padişahın annesi valide sultan olarak anılırdı. Bunlar oğullarına asla ismi ile seslenmez sadece arslanım derlerdi. Padişah ölünce annesi ve kız kardeşleri eski saraya gider yeni sultanın annesi yeni saraya gelirdi. Buna beşik alayı ismi verilirdi.

Padişah kızlarına sultan denilirdi. Padişah kızını birine verirse, o kişi hemen karısını boşar ve sultan ile evlenirdi. Sultanlar ile evli olanlar, cariye alamaz ve istediklerinde karısını boşayamazdı. Fakat, sultanlar eşlerini istedikleri zaman boşama hakkına sahipti.  Sultanların kızlarına Hanım sultan, oğullarına Sultan-zade denilirdi.

Padişahın erkek çocukları sancaklarına çıkıncaya kadar sarayda kalırlardı. Babaları ölen şehzadeler, şimşirlik denilen mekanda yaşarlardı. Bu hayata kafes hayatı denilirdi. Buradan dışarıya çıkmak yasaktı. Tüm ihtiyaçlar burada geçirilirdi. Bu hayatı süren şehzadelerin hizmetinde olan cariyelerden biri hamile kalırsa bu çocuk hemen öldürülürdü.