Ihlamur-Faydaları-Nelerdir-
Ihlamur Faydaları Nelerdir

Ihlamur nedir 20-30 metreye kadar uzayabilen bir bitki olan ıhlamur yapraklarının büyüklüğü 5-10 cm arasında değişir. Yaprakları genellikle yürek şeklinde ve çarpıktır. Ayrıca yapraklarının kenarları dişli ve uzun saplıdır. Karakteristik bir yapıya sahip olan bu sarkık çiçek demetleri, sarımsı bir renge sahiptir. Haziran-Temmuz ayında kurutulup çay olarak içilen bu bitki çok geç açar. Tarihçesi Geçmiş […]

Read More →
doğrulukla-ilgili-sözler-6
Hz. Muhammed’in (S.a.v.) Doğruluk Hakkındaki Hadisleri

Muâviye b. Ebî Süfyân (r.anhümâ)’dan; Resûlullah (s.a.s.)’ın şöyle buyurduğu rivâyet edilmiştir: “Doğruluğa yapışın (ondan ayrılmayın), zirâ doğruluk iyiliğe götürür, doğru ve iyilik (sahibleri) ise cennettedir. Yalandan kaçının, zira yalan kötülüğe götürür; yalan ve kötü- lük (edenler) de cehennemdedir.” (Taberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, No: 894, 19, 380-381, Beyrut, 1993) Ebû Saîd-i Hudrî (r.a.)’den; Resûlullah (s.a.s.) Efendimiz şöyle buyurmuştur: […]

Read More →
hotmail kaydol