balık-burcu
BALIK BURCU HAKKINDA HERŞEY

BALIK BURCU (19 Şubat- 20 Mart) KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ Zodyak’ın son burcu olan Balık, insanoğlunun evrendeki macerasının ve kişisel gelişiminin de son basamağıdır. Buradaki amaç, bu aşamaya kadar öğrenilen ve özümsenen her şeyin kullanıma sokularak, insan türünün bireysel ve toplumsal mükemmelliğe ulaşmasını sağlamaktır. Bu mükemmellik arzusu bireysel seviyeden çok daha geniş bir platformda, insan türü için […]

Read More →
Kova-Burcu-Bebekleri
KOVA BURCU HAKKINDA HERŞEY

KOVA BURCU ( 20 Ocak- 18 Şubat) KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ Zodyak kuşağının onbirinci burcu olan Kova, insanın evrensel gelişiminin ve kozmostaki yolculuğunun da onbirinci aşamasıdır. Aslan’da yoğun şekilde beslenmeye başlayan insanın bireyselliği, Kova’ya geldiğinde kendini çok daha geniş bir spektrum içinde bulur. Oğlak’da toplumsal yapılanma ve kural koyma aşaması geçildikten sonra, Kova’da toplumun fonksiyonelliğini devam ettirebilmek […]

Read More →
Oglak-Burcu
OĞLAK BURCU Hakkında Herşey

OĞLAK BURCU (22 Aralık- 19 Ocak) KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ Zodyak’ın onuncu burcu olan Oğlak, insanın evrendeki yerini bulma ve kendini geliştirme macerasının da onunca adımını sembolize eder. Akrep’te ve Yay’da duygular ve bilgi üzerinde kontrol elde etme çabası, Oğlak’ta otorite üzerinde kontrol yaratabilme isteğine yerini bırakır. Otorite sosyalleşmiş toplumun kurallarını, düzenlemelerini yaratarak elde edilir. Oğlaklar genellikle […]

Read More →
yay-burcu-300x225
YAY BURCU Hakkında Herşey

YAY BURCU (22 Kasım- 21 Aralık) KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ Zodyak’ta dokuzuncu sıradaki Yay, insan türünün evrimleşme macerasında ve evrendeki ilerleyişinde de dokuzuncu sırayı alır. Akrep’in insani duyguları anlama ve kontrol etme çabasıyla paralel olarak, Yay temel motif olarak, bilgiyi anlama ve kontrol etmeyi taşır. Yayların pek çoğu, çok farklı ilgi alanlarını kapsayan, akademik bir meraka sahiptir. […]

Read More →
akrep
AKREP BURCU Hakkında Herşey

AKREP BURCU ( 23 Ekim- 21 Kasım) KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ Zodyak’taki sekizinci burç olarak Akrep, insanın kozmozdaki evrimsel macerasının da sekizinci aşamasını sembolize eder. Akrep’in temel motifi yaşam-ölüm siklusundaki gizemleri çözmek ve insan duygularını anlamak ve kontrol etmektir. Bütün Akrepler yaşam ve ölümün gizemlerine merak duymasalar da, muhakkak yaşamlarının bir döneminde gizemlerle ilgilenirler. Özellikle insanlar olmak […]

Read More →
7 terazi-burcu(2)
TERAZİ BURCU Hakkında Herşey

TERAZİ BURCU ( 23 Eylül – 22 Ekim) KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ Terazi Zodyak’ın yedinci burcu olarak, insani evrimin de yedinci aşamasını sembolize eder. Evlilik ve ortaklık ile bağdaştırılan Terazi, aslında bireyin karşısındaki tüm insanları sembolize eder. Terazi birey ve toplum arasındaki dengeden sorumludur. Terazi’nin temel ihtiyacı ihtiras ve akıl arasındaki denge unsurunu bulabilmektir. Bu arayışında kendisine […]

Read More →
basak-burcu
BAŞAK BURCU Hakkında Herşey

Başak Burcu ( 23 Ağustos – 22 Eylül ) KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ Zodyak kuşağının altıncı sırasında yer alan Başak, insanın evrimsel ilerleyişinin ve evrensel konumundaki gelişiminin de altıncı aşamasıdır. Aslan’da temel amaç, insanın bireyselliğinin ve yaratıcılığının gelişmesidir. Başak’ta ise bireysel yeteneklerin keşfi ve bunların en yararlı, en üretken biçimde kullanılmasının öğrenilmesidir. Bu sebeple Başak hizmet burcu […]

Read More →
aslan
ASLAN BURCU Hakkında Herşey

ASLAN (23 Temmuz – 22 Ağustos) KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ Zodyak’ın beşinci sırasında yer alan Aslan, insan türünün evriminde ve kozmik konumunu elde etme macerasında beşinci aşamadır. Buradaki dominant motif, insanın yaratıcı yeteneğinin gelişmesidir. Aslan için yaratıcılık sadece duygusal bir ihtiyaç değil, aynı zamanda egonun kendini ifade etme yöntemidir. Bireyselliğin en belirgin ifadesi, Aslan’da aklın ve duygunun […]

Read More →
_20121116151721
YENGEÇ BURCU Hakkında Herşey

YENGEÇ (22 Haziran 22 Temmuz) KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ Zodyak’taki dördüncü burç olan Yengeç, insanın evriminin ve evrende edindiği konumun da dördüncü aşamasını sembolize eder. Yengeç’teki temel ihtiyaç bireysel yaşamsal güdülerin üzerine kurulmamıştır. Yengeç’in temel güdüsü insan türünün sürekliliğini sağlamaktır. Verimlilik, doğurganlık ve besleme özellikleri Yengeç’in sembolizması içindedir. Başka bir deyişle, Yengeç kendi kimliğini bir ailenin parçası […]

Read More →
boga-ve-ikizlerin-uyumu
İKİZLER BURCU Hakkında Herşey

İKİZLER (21 Mayıs 21 Haziran) KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ Zodyak’ın ikinci burcu olan İkizler bireyin evrendeki yerinin ve evriminin üçüncü aşamasını sembolize eder. İkizlerin temel dürtüsü evreni anlamak için gerekli entelektüel gücü geliştirmektir. İkizler bu doğrultuda sürekli bilgi toplayan ve topladığı bilgileri değerlendirerek sonuca varmaya çalışan bir yapıdadır. İkizlerin temel ihtiyacı fikir alış-verişinde bulunmak, edindiği bilgiyi diğer […]

Read More →
hotmail kaydol