Terapi Çeşitleri Ve Sanat Terapisi Nedir?

sanat-terapiİnsanların güven içinde katılabileceği dinlendirici ve tadavi edici yöntemlerin başında gelmektedir. Buna sanat terapisi denir. Bu yöntemle amaç kişinin duygu ve düşüncelerini sanat yolu ile dışarıya vurmasını sağlamaktır. Bunu yapmak için müzik terapisi, şiir terapi, resim, terapi vs. gibi aktiviteleri sıralayabiliriz.

Burada sanat daha çok bir araç gibi kullanılarak insanların onları kötü hissedebileceği duygu dünyasından çıkarmaktır: Çünkü insan duygularının yoğunlaşması onları farklı ve daha yanlış şeyler yapmaya iletebilir. Burada insanı meşgul ederek farklı şeylere yönelimini daha çok engellemektir. Birey terapi esnasında kendini özgürce ve kısıtlamadan ifade etmesi sağlanır. sözle ifade edilemeyen bazı hususlar ise resim veya müzik gibi sanatlarla ifade edilmektedir. Şöylede diyebiliriz ki sözün bittiği yerde sanat devreye girer. Buradaki amaç, bireylerin bastırılmış duygularını bu aktivitelerle gün yüzüne çıkarmak ve kişideki olumsuz ve uyumsuz davranışları açığa çıkarmaktır.

Terapi Çeşitlerini sıralayacak olursak;

Müzikle Terapi; Günümüzden yaklaşık bin yıl önce müziğin tedavide rol aldığını İbn-i Sina şöyle tanımlamaktadır.  “…tedavinin en iyi yollarından, en etkililerinden biri, hastanın akli ve ruhi güçlerini arttırmak, ona hastalıkla daha iyi mücadele için cesaret vermek, ona en iyi musikiyi dinletmek, onu sevdiği insanlarla bir araya getirmektir…” “ses varlığımız için zaruridir ve ses tonu değişiklikleri insanın ruh hallerini yansıtabilir. Müzik bestelerini bize hoş gösteren işitme gücümüz değil, o besteden çeşitli telkinler çıkarmamızı sağlayan idrak yeteneğimizdir.” demiştir.

 

Drama terapisi’nde; Burada temel amaç kişinin özelliklerini tanıyarak, sorunlarını farkettirmek ve değişimleri kişiye göstermektir. Kişinin bunu farketmesi ve gelişmesini olumlu yönde etkileyerek kişinin varsa kötü alışkanlıklardan kurtulmasını sağlar.

Resim terapisinde; Bireylerin dile getirmeye korktuğu, çekindiği ve bastırdığı duygularını iç dünyalarının resim, çizim, boyama gibi sanat dallarıyla dışa vurur. Burada sözel anlatım yoktur.