Alzheimer Hastalığı Nedir?

Alzheimer

Alzheimer Hastalığı toplumumuzda sıkça karşılaşılan bir rahatsızlıktır. Bu hastalığın en belirgin bulgusu unutkanlıktır. Unutkanlık hepimizin yaşadığı bir sorundur. Ancak unuttuklarımızı hatırlamak çok sürmez. Ve günlük yaşantımızı pek fazla etkilemez. Alzheimer,yaşın ilerlemesiyle orta çıkar. Alzheimer hastalarında unutkanlık başlar. Ve konuşma gibi durumlarda sorunlar yaşama,günlük yaşamın gerektirdiklerini uygulayamama gibi problemlere yol açar. Bu hastalığı ilk Alois Alzheimer tanımlamıştır.

alzheimar-hastaligi
Alzheimer, ilerleyen bir hastalıktır ve erken semptomlardan biri hafıza kaybıdır. Hastalığın ilerlemesi ile birlikte sıklıkla küçük unutkanlıklar başlar. Alzheimer, ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Genellikle 60 yaş ve üzerinde görülür. Ülkemizde Alzheimer hastalarının sayısı tahmini 250 bin kişi olarak görülür.
Hastalığın kesin nedeni bilinmemektedir. Alzheimer bir ruh hastalığı değildir. Alzheimer hastalığında beynin belli bölgelerinde proteinler birikerek sinir hücrelerinde hasarlar oluşuyor. Yani beynin iletişim ağı ciddi anlamda bozulur. 85 yaşın üzerinde ise her 3 kişi de bir görülmektedir.

Alzheimer hastalığı çoğu kez yavaş yavaş ortaya çıkan unutkanlıklarla başlar. Ve zamanla davranış bozukluğu meydana gelir. Beyindeki sinir hücreleri yok olmaya başlar. Hastalık ilerledikçe kişinin günlük işlerinde aksama meydana gelir. Kişi de kazanılan beceriler yavaş yavaş unutulmaya başlar ve oryantasyon bozuklukları meydana gelir.Kişi hesap yapmada ve pratik düşünmede zorluk yaşar. Karakter özellikleri değişmeye ve sorumluluktan kaçmaya başlar.

Alzheimer hastalığının kesin bir tedavisi yoktur. Yapılan tedavi ile hastalık tam ortadan kalkmaz. Ancak bu hastalıkta erken tanı çok önemlidir. Yapılan tedavi ile hastalığın ilerlemesi yavaşlatılır. Hastanın unutkanlığı sık sık görülmeyebilir. Sürekli hastalığı başarılı bir şekilde yeneceği yönünde hastanın cesaretlendirilmesi lazım. E vitamini alzheimer a halk dilinde iyi geldiği bilinir. Ancak E vitami doktor kontorolünde kullanılması gerekir çünkü beklenmedik sorunları tetikler. Doktor kontrolünde ilaç kullanılması kötü sorunları engelleyebilir. Alzheimer hastalarının beslenmesine çok dikkat etmeleri gerekir ve hobileri kısıtlanmamalıdır. Hastaya her zaman yardım edilmelidir.

Alzheimer hastaları doktor kontrolünde olmaları gerekir. Doktor kontrolünde ilaç kullanılmalıdır.Hastanın kendi kendine ilaç kullanılması kötü sorunlara neden olabilir. Alzheimer hastalarının tedavisini çevre sağlayabilir. Hastayı bizim cesaretlendirmemiz gerekir. Günlük işlerinde yardımcı olup not tutmasını sağlamamız gerekir. Hastaya farklı gözle bakmayıp onun hastalığı yeneceği konusunda cesaretlendirmeliyiz. Hastalar sürekli doktorun kontrolünde olması gerekir.