Akciğer sönmesi nedir?

Akciğer sönmesi nedir?

Akçiğer-sönmesi

Akciğer sönmesi, akciğer zarları arasına hava dolması anlamına gelmektedir. Bu zarlar arasına giren hava ise akciğerlerdeki hava ya da solunan havadır.
Akciğer zarı göğüs boşluğunu çevreleyen ve akciğerleri örten iki tabakalı ince bir zardır. Dış zar göğüs duvarının iç yüzünü, iç zar ise akciğerlerin dış yüzeyini kaplar. Bu iki zar tabakası arasındaki kısma göğüs zarı boşluğu denir.Bu boşlukta ince bir tabaka halinde bulunan sıvı akciğerlerin soluk alıp vermesi sırasında rahatça hareket etmesini sağlar.

Akciğer zarı boşluğunda hava bulunmaz ve bu alandaki basınç negatif değerlerde seyreder. Akciğer dokusu balon gibi büzülme ve sönme eğilimindedir. En zorlu nefes verme sonunda bile akciğer dokusunda belli bir miktar hava kalır. Yani akciğer tamamen sönmez.

Havanın akciğer zarı boşluğuna girmesine akciğer sönmesi denir. Hava buraya akciğerlerden veya atmosferden girebilir. Akciğer zarı boşluğunda negatif olan basınç akciğerlere hava girmesiyle artıp pozitif hale gelerek akciğerler büzüşür.

Anfizem, bronşektazi, mide delinmesi ve akciğerlerin kistik hastalıkları akciğer sönmesinin başlıca nedenlerini oluşturur.