Over Kanseri Nedir? Belirtileri ve Nasıl Tedavi Edilir?

Over kanseri diğer bütün kadın genital sistemi kanserlerinden daha fazla ölüme neden olur. Hastalığın evresi ilerledikçe 5 yıllık yaşam ihtimali ciddi olarak azalır. Spesifik kalıtımsal genetik anomalisi olan kadınlarda  over kanseri riski artar. BRCA mutasyonu olan kadınlarda over kanseri olma ihtimali 40% a kadar artmaktadır ve genel popülasyondaki kadınların 1.4%’ü risk altındadır3 . Over kanseri diğer bütün kadın genital sistemi” kanserlerinden daha fazla ölüme neden olur. Avrupa’da her yıl over kanserinden 42,700 ölüm olmaktadır. Bunun anlamı, her bir saatte 4 kadının bu hastalıktan ölmesidir Bütün Avrupa’da over kanseri için ulusal düzeyde bir tarama programı bulunmamaktadır ve bu tanı koymayı çok daha fazla güçleştirmektedir. Sonuç olarak, semptomları bilmek “gerçekten çok önemlidir.

ENGAGe Başkanı Profesör John Green Over kanserinin semptomları çok nonspesifiktir ve kolaylıkla diğer daha az ciddi” durumlara atfedilebilir5 Bu nedenle, olgular sağ kalım oranlarının çok daha düşük . olduğu geç evrelerde tanı almaktadır2 Bu proje ile daha erken evrelerde teşhise olanak . sağlayacak ve sonuç olarak başarılı tedavi şansını belirgin olarak arttıracak şekilde over “.kanseri semptomlarını bilmenin önemi ile ilgiyi bilinci arttırmayı hedeflemekteyiz.

Over kanseri nedir?

3349185 indirOver kanseri hayatı tehdit eden, ciddi bir hastalıktır ve dünya çapında kadınlarda en sık görülen 7. kanserdir. Over kanseri Avrupa’da 2012 yılında tanı alan 65,000’i aşkın vaka ile kadınlarda en sık görülen 6. kanser olmuştur. Gelişmiş ülkelerde diğer bütün kadın genital sistemi kanserlerinden daha fazla ölüme neden olur. Over kanserinin yüksek mortalite oranı, hastaların daha kötü prognoza sahip olduğu ileri evrelerde tanı alması .gerçeğinden kaynaklanmaktadır.

 

Over kanserinin evreleri nelerdir?

Kanserin evresi ile doktorlar, hastalığın ne kadar büyüdüğünü ve ne kadar uzağa yayıldığını anlamaktadır. Over kanseri için birden dörde kadar olan bir evreleme yapılmıştır? Over kanserinin semptomlari nelerdir Over kanserinin semptomları şunlardır:5 İnatçı kasık ve karın ağrısı  Artmış karın çevresi / inatçı şişkinlik – gelip geçici şişkinlik değil  Yeme güçlüğü ve çabuk doyma  Artmış idrara çıkma ihtiyacı ve/veya aciliyet hissi  Over kanserinin semptomları nonspesifik olduğu ve kolaylıkla iritabıl barsak sendromu (IBS) gibi diğer durumlara atfedilebileceğinden, olguların %60’ı kanserin zaten çok ilerlemiş (Evre III ya da IV) olduğu zamanda tanı alır; bu da başarılı tedavi şansını oldukça düşürmektedir. İleri evre over kanseri için beş yıllık sağ kalım oranı yalnızca yüzde 37.6’dır, bu yüzden de mevcut standart tedavi .yanı sıra daha fazla cerrahi ve kemoterapilerden oluşan ek tedaviler gerektirmektedir Over kanserinin en sık görülen tipi yüksek dereceli seröz kanserdir. Bütün over kanserlerinin yaklaşık yüzde 60-80’i hastalığın en saldırgan formu olan bu tiptir. Ayrıca, Evre III–IV olan over kanseri olgularının yüzde 95’i seröz tiptir.

EVRE 1 Kanser sadece overlerle sınırlıdır

EVRE 2 Kanser overlerin dışına taşmıştır ve kalça kemikleri pelvis) ile) sınırlandırılmış alan içinde büyümektedir

EVRE 3 Kanser karın boşluğuna yayılmıştır

EVRE 4 Kanser overden uzak olan diğer vücut organlarına .yayılmıştır örn Karaciğer ya da akciğerler

Over kanserinin semptomlari nelerdir?

Over kanserinin semptomları şunlardır: İnatçı kasık ve karın ağrısı  Artmış karın çevresi / inatçı şişkinlik – gelip geçici şişkinlik değil Yeme güçlüğü ve çabuk doyma  Artmış idrara çıkma ihtiyacı ve/veya aciliyet hissi  Over kanserinin semptomları nonspesifik olduğu ve kolaylıkla iritabıl barsak sendromu (IBS) gibi diğer durumlara atfedilebileceğinden, olguların %60’ı kanserin zaten çok ilerlemiş (Evre III ya da IV) olduğu zamanda tanı alır; bu da başarılı tedavi şansını oldukça düşürmektedir. İleri evre over kanseri için beş yıllık sağ kalım oranı yalnızca yüzde 37.6’dır, bu yüzden de mevcut standart tedavi .yanı sıra daha fazla cerrahi ve kemoterapilerden oluşan ek tedaviler gerektirmektedir Over kanserinin en sık görülen tipi yüksek dereceli seröz kanserdir. Bütün over kanserlerinin yaklaşık yüzde 60-80’i hastalığın en saldırgan formu olan bu tiptir. Ayrıca, Evre III–IV olan over kanseri olgularının yüzde 95’i seröz tiptir.

Over kanseri risk faktörleri nelerdir?

Over kanseri riski yaş, yaşam stili, doğurganlık ve aile öyküsü gibi bazı faktörlerden etkilenmektedir BRCA1 or BRCA2 genlerinde mutasyon gibi spesifik kalıtımsal anomalileri olan kadınlarda over kanseri riski belirgin olarak artmıştır. Genel popülasyondaki kadınların yüzde 1.4’ü over kanseri tanısı almaktadır,10 ve bu genlerdeki mutasyon bütün over kanseri olgularının %15’inde bulunmaktadır.11,12

Over kanseri nasil tani alir?

Over kanserinin tespiti için geçerli bir tarama yöntemi bulunmamaktadır ve semptomlar genellikle dikkat çekici değildir. Over kanseri tanısı için bazı over kanserlerinde üretilen bir protein olan CA 125’in bakıldığı kan testleri ve ultrason veya tomografi gibi görüntüleme yöntemlerini içeren bir seri tanısal test yapılabilir.

Over kanseri nasil tedavi edilir?

Cerrahi ve kemoterapi ilk etapta tercih edilse de over kanserinde yeni tedavi seçeneklerinin sunulmasına ihtiyaç vardır ve erken ya da ileri evre over kanseri olan kadınlar için tedavi .seçenekleri kısıtlıdır. Genellikle over, fallop tüpü ve peritonun kanserleri aynı şekilde tedavi edilir Over kanserinde kötü prognoz olması, sonuçların iyileştirilmesi için yeni tedavi seçeneklerinin geliştirilmesi gerektiği anlamına gelmektedir. Özellikle de yüksek dereceli seröz kanser olarak bilinen tip için bevacizumab gibi antikorlar ve BRCA mutasyonu bulunan over kanserleri için hedefe yönelik tedaviler gibi yeni tedavi yöntemleri araştırılmaktadır. Sonuç olarak hastanın genetik profilinin daha erken çıkarılmasının over kanserinin gelecek yönetiminde daha önemli .rol oynama potansiyeli olabili