Terörizm Nedir?

terrodalgisi654654Şimdilerde sık sık duyduğumuz terimlerden biri terör veya terörizm’dir. Terör veya terörizm sonucu binlerce insan hayatını kaybetmesinin yanı sıra binlercesi ise mağdur olmaktadır. Terörizm nedir? Terörizm veya terör toplumların siyası , dinsel veya ekonomik hedeflere ulaşmak amacıyla sivillere, yönetmelere karşı uyguladığı baskı ve yıldırmaya yönelik her türlü  şiddet içeren eylemlerin gerçekleştiği terimdir. Hükümetler veya kuruluşlara göre değişim gösterir. Ayrıca bunları organize eden gruplara terör örgütü, uygulayan kişilere ise terörist denilmektedir. Unutulmaması gerekir ki terör kavramı başında da belirtiğimiz gibi kişi, kuruluş ve devletlere göre değişmektedir. Bu tanım tartışmalı olur üzerinde uluslararası bir fikir birliği olmadığı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca gücünü ve yetkilerini kötüye kullanan devletlerin uyguladığı devlet terörizmi kapsamına girmekle ve savaş suçları veya insan hakları ihlalleri nedeniyle yargılanmaktadırlar. Birçok akademisyenin ortak görüşü ise bazı hükümet yetkililerinin kendi çıkar doğrultusunda terörizm olarak damganabileceğini ileri sürmüştür.

Terörizm’in Kökeni Nedir?

Terörizm sözcüğü Türkçeye Fransızca bir sözcükolan ” Terreur” geçmiş olsa da terör sözcüktür. Terörizm’in latince anlamı ise ” korkudan titreme veya titremeye sahip olmaktır.” Fransızca olan Petit Robert sözlüğünde Terör için “Bir toplumda bir grubun halkın direnişini kırmak için yarattığı ortak korku” olarak tanımlanır. Oxford İngilizce Sözlükte ise bu terim  “Genellikle siyasal nedenlerle, halkın gözünü korkutmak ve halkı yıldırmak için dehşet öğesini kullanmak” olarak tanımlanır. Türk Dil Kurumu Sözlüğünde ise bu tanım  “Yıldırma, cana kıyma ve malı yakıp yıkma, korkutma, tedhiş” olarak tanımlanır. Literatürde terör sözcüğü bazen şiddet veya siyasal şiddet kavramlarıyla eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.

Terörizm’in Tarihi Nedir?

Tarih terör eylemleri ile dolu olsa da bu tanım ilk olarak Fransız Devriminde yeni bir anlam kazanır. Bu dönemde Fransa’da yürütme yetkisine sahip Convention, ülkenin dış güçler tarafından işgal edilmesine duydukları endişeden dolayı içteki sivil huzursuzluğun devrime zarar verebileceğini düşündükleri için olağanüstü önlemler alma gereğini görmektedirler. Bu önmeler kamu güvenliğinden sorumlu olan komisyonu neredeyse diktatörlüğe varan yetkiler verirler.  5 Eylül 1793 günü Convention bir bildiri ile devrim karşıtlarına karşı Terörü (la Terreur) açıklar: “Komplo kuran tüm kişileri dehşete düşürmenin zamanı geldi. Kanun adamları, Terörü başlatın.” Kamu güvenliğinden sorumlu komitenin başındaki Maximilien Robespierre Terörün ateşli bir savunucusu olacaktır ve görevlendirilmesinden bir yıl sonra, 28 Temmuz 1794 günü despotluk suçundan idam edilene kadar binlerce kişinin infazına öncülük edecektir. Terör, yargısız karar verilen idamlara kadar giden uygulama şekli ve halk üzerinde bıraktığı korku ile tarihe devlet eliyle gerçekleştirilmiş bir terör örneği olarak geçer.

Terörizm’in Kaynakları Nelerdir?

Terörizm’e yakınlık duyan örgüt ve gruplar eylem ve planlarını gerçekleştirmek için finansal kaynaklara ihtiyaç duymaktadırlar. İhtiyacını karşılayamayan gruplar hiçbir eylemlerini gerçekleştiremeyeceğinden bu tür gruplar aşağıda sıralamış bulunduğumuz kaynakları kullanarak kendilerine finansal gelir elde ederler.

  • Dış yardımlar
  • Uyuşturucu ticareti
  • İnsan kaçakçılığı
  • Büyük çaplı soygunlar
  • Haraçlar
  • Zorunlu bağışlar
  • Bağışlar
  • Diğer her türlü kaçakçılık
  • Diğer gönüllü katkılar

Şeklinde sıralayabiliriz.