Silahın İcadı ve Tarihçesi

Silahın İcadı ve Tarihçesi:

Silahın-icadı

Silahın İcadı ve Tarihçesikonusunda birçok bilgi bulunur. Oysa bu konu daha net bir şekilde araştırılmalı ve gerçek kaynaklara dayandırılarak sonuçları incelenmelidir. Ateşli silahların ortaya çıkmasındaki başlangıç noktası, atık olan bazı maddelerin çürümesi sonucunda meydana gelen potasyum nitrat karışımlarının olduğu söyleyebilir. Bu karışımlar ile patlayıcılar kullanılmaya başlanmıştır.

Barutun ilk ortaya çıkışı da incelendiğinde ilk olarak yanıcı ya da savaş aracı olarak kullanılmadığını söyleyebiliriz. Simyacıların ilk inançlarına göre her şeyin özünü bulmak için iksir çalışmalarında kullanılmıştır. Barutu oluşturan maddeler ile birlikte odun ve sülfür karıştırılmış ve patlayıcılar ortaya çıkmıştır. Daha sonra alev atıcı ve fırlatıcı bir özellik ortaya çıkarılmış ve düşmanlara karşı uzaktan kolay saldırı yapabilme yeteneği geliştirilmiştir. Savunma yöntemleri arasında dönemin hükümdarları yeni bir buluşu savaş aracı olarak düşünmemiştir. Silahın İcadı ve Tarihçesiolarak ilk ateşli silahların bulunması ve kullanılması aynı döneme denk gelir. Çünkü üretilen toplar yanmayla birlikte meydana gelen gazların tüp biçimindeki namluların içine yerleştirilmesi ve fırlatılması esasına dayanır.

Barut, Çinliler tarafından bulunmadan önce gürültü çıkarıcı bir amaçla kullanılmıştır. Daha sonra korkunç sesler çıkardığını fark eden insanlar ilk silah üretimine başlamıştır. Daha sonra kütleler ve mancınıklarla ateş edilebilen barutlar geliştirmiştir. Barutun gelişmesiyle birlikte artık toplumlar sürekli olarak silah icat etmiş ve savaşlarda sıklıkla kullanmaya başlamıştır. Oysa Çinliler bunu çok önceden beri biliyordu ve kullanıyordu. Avrupa’da bu konudaki ilk çalışmalar 1219 yılında başlamıştır. Daha sonra kara barutun bileşim maddeleri rafine edilmiş ve silahların kullanımında etkili bir şekilde kullanılmıştır.

Alev fırlatıcı özelliği ile birlikte Avrupa’da mancınıklarda kullanılan büyük taş kütleler ile birlikte barut ve silahların kullanımına başlandı. Düşmanlara karşı kullanılan ve kesin sonuç alınan bu yöntemin ilk olarak hangi savaşta kullanıldığına dair bir bilgi yoktur. Aynı zamanda ilk silahlar dövme demirden oluşturulan vazolar şeklindedir. Ok ve mızraklarla birlikte fırlatılan bu barutlar düşmanların korkulu rüyası haline gelmiştir. Silahın İcadı ve Tarihçesibu şekilde ilerleyerek günümüze kadar gelişerek gelmeye devam etmiştir.