Psikoloji Nedir?

psikoloji-ve-uzmanlik-alanlariİnsan olarak sürekli olarak birşeyleri düşünürüz. Düşünce karmaşasında girdiğimiz çıkmazlar bizim farklı şekillerde davranmamıza neden olmaktadır. Bunun nedenini uzmanlar psikolojik olduğunu dile getirmektedir. Sürekli karşı karşıya olduğumuz bu durum karşısındaki terimin gerçek açıklamasına bakacak olursak; ve Psikoloji Nedir? diye sorduğumuzda; Psikoloji Yunanca Psihologia: İnsan davranışları ve zihinsel süreçleri ile birlikte bunların altında yatan nedenleri inceleyen bilim dalıdır. Psikolojinin dalı diğer bilimlere kıyasla çok daha kısa bir geçmişe sahiptir. Bu kısa süre içerisinde psikoloji değişik biçimlerde tanıtılmaktadır. İlk tanım; insan zihin yapısının incelenmesi biçimindeyken, İnsan zihini gözleyebilmenin olanaksızlığı karşısında psikoloji uzmanları psikolojiyi gözlenebilen davranışların bilimsel olarak incelenmesi biçiminde düzenlemiştir. İnsan zihninin karmaşası karşısında davranış üzerindeki etkisini kabul etmeyen bu yaklaşıma, psikoloji içinde tepki oluşmaya başlamış bellek süreçleri ve düşünme gibi zihinsel işlevleri inceleyen bilişsel psikoji ortaya çıkmıştır.  Bu gelişmeler günümüz psikolojisinin tanımını etkilemiştir. Modern psikoloji günümüzde, davranışı ve davranışın altında yatan süreçleri bilimsel olarak inceleyen çalışma alanı olarak tanımlanır. Bilişsel süreçleri doğrudan gözleme olanağı yoktur; organizmanın davranışları gözlenerek ya da nörolojik bulgular kullanılarak onların varlığı saptanır.

İnsanın, bir canlı olarak çevresine uyum sağlama ve kendi içinde dengeli bir şekilde gelişme eğilimi vardır. Psikoloji de elde ettiği yasaları yine insana uygulayarak onun davranışlarını açıklamaya, önceden kestirmeye çalışır. Böylece, insana bu gelişim ve uyum sürecinde yardımcı olabilir.

Günümüzde heyacan, bellek, düşünme ve öğrenme konularında elde edilen psikolojik bilgilerin eğitim alanında kullanılmasıyla bu alanda başarı yükselmiş, daha sağlıklı, daha yeni bir eğitim anlayışı gelişmiştir.

Psikolojinin amaçları

  • İnsan davranışlarını tanımlamaya çalışır. (Örneğin: Stres, vücudun çeşitli içsel ve dışsal uyaranlara verdiği otomatik tepki. Öğrenme, bireyin yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça uzun süreli değişmelerdir. gibi.
  • İnsan davranışlarını anlamaya ve açıklamaya çalışır. Davranışın nedenini saptamaya çalışır. Yani diğer bilimlerin yaptığı gibi neden-sonuç ilişkisini ortaya koymaya çalışır.
  • İnsan davranışlarını önceden kestirebilmek (öngörü, tahmin) ister.