Askeri Darbe Nedir?

Bugünlerde özellikle gündeme gelen ve yapılması istenilen bir girişimdir Askeri darbe. 15-16 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’de Askeri darbe gişiminde bulunuldu. Askeri Darbe nedir? sorusunun cevabı ise Askeri darbe veya darbe askeriyenin yönetime bütünüyle el koymasıdır. Özellikle Türk Siyasi tarihinde darbe girişimi ilk olarak 1983 yılında Bab-i Ali Baskını ile gerçekleşmiştir. Bu ilk askeri darbe döneminde askerler arasındaki karşıt görüşte etkili olmuştu. Bir diğer darbe ise 1960 yılında gerçekleşen Demokrat Parti döneminde gerçekleşen Darbe girişimidir. Özellikle Türk Siyasi Tarihinde ve kimsenin hatırlamak istemediği bir diğer darbe girişimi ise 1980 Darbesidir. Bu dönemde özellikle insanlara uygulanan işkence ve şiddet insanlar üzerinde olumsuz etkiler bırakmıştır.

Askeri Darbe bir ülkenin demokrasisine el konulma şeklinin yanında ülkenin gelişimini de olumsuz yönde etkilemektedir. Ülkenin başında bulunan hükümetin başarısız olduğu durumlarda askeri kuvvetlerin silah zoruyla o ülkenin el koyması biçimine darbe denir. Darbe sadece askeri kuvvetlerin yönetime el koyması değil bazen demokrasiye konulan muhtıralarda darbe ile sonuçlanabilmektedir. Özellikle darbeye karşı olanlar kadar darbeyi savunan şahıslar ise genel olarak ordunun düzenleyecekleri eylemlere karşılık taraf bildirmeme konusu kalmasını fırsat bilerek iktidarı ele geçirmeye çalışmaktadırlar. Ülkenin yöneticisini devirir, Radyo, Tv gibi iletişim kanallarını işgal edilip hükümet daireleri üzerinde otorite kurmaya çalışırlar. Ayrıca Elektrik santralleri gibi temel alt yapı tesislerini de kontrol altına alarak bunların kontrolünü elde bulundururlar. Askeri Darbenin ardından yönetime el koyan askeri kesim yeni kurulacak olan hülümetin şekli ve sorunları ile baş etmek durumunu üstlenmektedir.

Yazar: Mehmet Parlak