Algler Nedir? Türleri Ve Görevleri Nelerdir?

indirMavi gezegen olan dünyada milyonlarca canlı yaşamını sürdürmektedir. Bunlardan biri algler yani halk dilinde su yosunlarıdır. Algler nedir? Sorusunun cevabı ise Latince Alga ” Deniz Otu” dan türemiştir. Alglerin büyük çoğunluğu fotosentetik olmasına rağmen bitkilere benzemesine karşın bitkiler alemi ile akraba olmayan sucul canlılar grubuna girmektedir. Algler terimi daha çok su yosunları için kullanılsa da yosunlar kara ve su yosunları olarak ayrılmaktadır. Algler kavramı ise sadece su yosunları için kullanılmaktadır.

Algler; bitkilerin aksine fotosentez ürünlerini nişasta olarak depo etmezler. Ve yapı olarak Kloroplastları ise stoplazmanın içerisinde serbest değil, Granüller ise Endoplazmik retikulum üzerinde yer almaktadır. Alger ayrıca Klorofil-C taşımakla birlikle bitkilerde olmayan başka pigmentleri bulundururlar. Özellikle Alglerin farklı renkte olması bu pigmentler tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca Alglerde bitkilerde olduğu gibi yaprak, gövde gibi elemanlara benzeyen fakat damar dokusu taşımayan özelleşmiş bölümler vardır. Bu bölümlere ” Tallus “ denilir.

Alglerde Üreme

Alglerde üremeyi aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

 • İkiye bölünme
 • Tomurcuklanma
 • Ana bitkinin büyümesi
 • Sporla
 • Eşey Hücrelerinin üretilmesi

Fotosentetik olan algler, birinci derecede üretici olduklarından oldukça önemlidir. Alglerin diğer önemi ise birçok canlısın besin kaynağı olmasıdır. Ayrıca Endüstriel alanda da hammede olarak kullanılmaktadırlar. Yaşamını tamamlayan algler ise deniz diplerindeki kayaçların yapısını oluştururlar.

Ekosistemde Alglerin Görevleri

alglerSu yosunları, tüm ekosistemlerin bütünlüğünün korunmasında önemlidir. Okyanuslarda bulunan diyatomlar ve diğer mikroskobik yosunlar, tüm dünyanın ihtiyacı olan fotosentetikkarbon ihtiyacının üçte ikisini üretirler. Sularda yosunlar tarafından gerçekleştirilen fotosentez canlılara oksijen sağlar.

Su yosunları, bununla birlikte suda yaşayan canlıların besin ve korunma gibi ihtiyaçlarını da karşılar. Bilinen tüm bitkiler içinde en hızlı büyüme oranını gösteren Büyük Okyanus’un dev su yosunu Macrocystis pyriferanın yaprakları haftada 3 ile 4.5 m arası boy verebilmektedir. Çok yıllık bu bitkiler yaklaşık 60 metre uzunlukta olabilirken, bazen 100 metre yüksekliğe kadar ulaşabilirler. Bu yosunlar yaklaşık 100 kg. ağırlığındadır.

17. yüzyılın sonlarından beri, kahverengi alglerin yakılmasıyla mineralce zengin küllerinden sabun, cam, soda ve gübre yapımında kullanılan “potas” elde edilmektedir. Kimyasal maddeler arasında yer alan brom ve iyot ilk kez bu külden izole edilmiştir ve iyot hala Japonya’da deniz yosunlarından elde edilmektedir. Yosunlar yaygın bir şekilde gübre olarak kullanılmaktadır.

Dünyanın bazı kesimlerinde kar altında yaşayabilen yosunlar, karın baharda pembe görülmesine sebep olurlar.

Su yosunları özellikle doğu Asya ülkelerinde önemli bir besin kaynağıdır. A, B1, B2, B6 ve C vitaminleriyle niyasin, iyot, potasyum, demir, magnezyum ve kalsiyum açısından zengindir. Bazı yosun çeşitleri “destek besini” olarak ticari işletmelerce yetiştirilmekte ve paketlenerek satılmaktadır.

Çin’de yaklaşık 70 çeşit su yosunu yenmektedir. Bu çeşitlerin en bilinenlerden biri fat çoydur. Japonya’da yaklaşık 20 yosun çeşidi yemeklerde kullanılmaktadır.

Su yosunları (algler), birçok farkı sınıflandırma yapılsa da genel olarak, prokaryotik ve ökaryotik olmak üzere iki ayrı sınıfa dahil edilebilir.

dunyanin_karbon_ihtiyacini_karsilayan_su_yosunlari_h24758_c663cÖkaryotik algler Nelerdir?

Ökaryotik algler, gerçek çekirdek, çekirdekçik ve zarla çevrilmiş organelleri olan alglerdir. Archaeplastida’ya ait üç grubu kapsar:

 • Yeşil algler
 • Kırmızı algler
 • Glaucophyta

Bu gruplarda, kloroplast iki zarla çevrelenmiş ve muhtemelen bir endosimbiyozdan gelişmiştir. Yüksek bitkilerdeki pigmentler yeşil alglerdekilere benzerken, kırmızı alglerdekiler daha farklı gelişmiştir.

Klorofil-b taşıyan diğer iki alg grubu ise şöyledir:

 • Öglenalar
 • Chlorarachniophyta

Bu grup, iki ya da üç zarla kuşatılmış muhtemelen yeşil bir algi içine hapsederek gelişmiştir. Chlorarchniophyta grubu, bir algin çekirdeğine ait küçük bir çekirdek parçası içerir.

Nemli bir kaya üzerinde yaşayan algler

Geri kalan algler, bütün kloroplastları klorofil-a ve c içeren alglerdir. Klorofil-c, prokaryotların hiçbirinde ve ilkel kloroplastlarda görülmez, fakat kırmızı alglerle olan genetik benzerlik akrabalıklarını gösterir. Bunlar;

 • Heterokontlar (altınsarısı algler, diatomlar, kahverengi algler gibi.)
 • Haptophyta (coccolithophora)
 • Cryptomonadlar
 • Dinoflagelltlar

İlk üç grubun (Chromista), kloroplastları dört zarlıdır. Bu grupların bazı üyeleri fotosentetik değildir, bazıları plastid taşımaz ya da kloroplastları yoktur.

 • Mavi-yeşil algler
 • Altınsarısı algler
 • Ateşrengi algler
 • Yeşil algler
 • Kahverengi algler
 • Kırmızı algler