Adolf Hitler ve Yahudi Soykırımı Gerçeği

Adolf Hitler ve Yahudi Soykırımı Gerçeği

adolf-hitler

2.Dünya Savaşı’nın büyük mimarlarından olan Adolf Hitler şuan günümüzde bile konuşulan isim olmaktadır. Ayrıca Adolf Hitler’in en konuşulan en önemli yanı ise “Yahudi Soykırımı (Holokost)” olarak bilinir. Hitler II. Dünya Savaşı sırasında yaklaşık olarak altı (6) milyon yahudiyi öldürmüştür. Almanların Führer olarak isimlendirmiş olduğu hitler soykırımı neden yaptığı konusunda ise Yahudilerin, Alman ekonomisine darbe vurmaya çalıştığını savunmasıdır. Hitler bizzat bu konuyu ele almış olduğu Kavgam isimli eserinde yayınlamaktadır ve bu savaşın yenilgisini de yine Yahudilere dayandırmaktadır. Hitler’e göre savaşı Yahudiler yüzünden kaybetmiştir. Savaşın yaşanmakta olduğu sıralarda birçok silah fabrikası Yahudilerin elinde olmakla beraber işçiler de yine Yahudi kökenliydi. Bu fabrikaların en lazım oldukları sırada greve gitmeleri, Almanların savaş bölgelerindeki mühimmatlarını etkilemiştir ve Almanların mühimmat sıkıntısı çekmelerine sebep olmuştur. Hitler bu durumu kitabında ihanet olarak ele almış ve bu ihanetin asla affedilemeyeceğini belirtmiştir. Başka söylentilere göre ise hitlerin annesi çok hastaydı ve hastalığından kurtulamamasının sebebi Yahudi doktorlardı. Fakat bu söylenti oldukça azdır ve sınırlı verilere ulaştığı için doğruluğu tartışılabilir. Fakat araştırmaların daha da ilerleyip genişlenmesi sonucunda birçok farklı görüşler karşımıza çıkmaktadır. Adolf hitler ve Yahudi soykırımı gerçeği aslında iddiaların taraflı veya tarafsız olduğunu kestirmek oldukça zordur.
Adolf Hitler ve Almanya Diktatörlüğü

İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya Osmanlı imparatorluğunun müttefikiydi. Bu savaş sırasında Almanya’nın içerisinde olduğu tarafların yenilmesi oldukça ağır sonuçları doğurdu. Tarihe dönüp baktığınız zaman bu savaştan en zararlı çıkan ülkenin yine Almanya olduğunu görebilirsiniz. Almanya kaybedilen savaş zararı olarak 132-133 milyara eş gelen altın tazminatını Versay Barış Antlaşması ile ödemeye mahkum kalmıştır. Savaş sonrasındaki diğer konu ise Alman askerinin sayısında azaltmaya gidilmesidir ve burada Almanların ordu sayısının 100.000 asker olarak betimlenmesine karar verilmiştir. Bu durum birçok işsiz ve ülke içerisinde işsizlik sıkıntısını beraberinde getirdi. Alsas Loren bölgesini de kaybeden Almanya artık ekonomi yönünde oldukça ağır darbeler yemiş bulundu. Hitler bu dönemlerde Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisine lider oldu ve milliyetçi ifadeler ile halkı etkilemeye çalışıyordu. Hitler sürekli olarak Versay Antlaşmasını tanımayacaklarını dile getiriyor ve almanlar için yeni hayat sahası söylemlerinde bulunuyordu. Bu durumu partinin içerisine de yerleştiren hitler partinin maddeleri arasına şu maddeyi de eklemişti:

-Yalnızca bizlerin milletinden olanlar vatandaş olabilir. Alman soyundan gelenlerin inancı ne olursa yine bizlerin milletindendir ve bu sebepten ötürü hiçbir Yahudi bizim milletimizin bir parçası haline gelemez.

Ancak son yıllarda ortaya çıkan Wilhelmstrasse gizli belgeleri sayesinde Yahudi soykırımına ilişkin birçok fikir yeniden şekillenmeye başladı. Bu belgelerde Siyonist Örgütlerle Adolf Hitler arasında bir anlaşmanın yapıldığı yer almaktaydı. Yahudilere yapılan baskıları yine Yahudiler planlı olarak yapmış ve bu konu için hitler’e mali destek sağlamışlardır. Özellikle de zengin olan Yahudi ailelere gözdağı vermek amaçlanmıştır ve bu sebepten toplama kamplarına yalnızca fakir, sakat Yahudi insanlar getiriliyordu. Üstelik Adolf Hitler devletin bir politikası olarak Yahudilerin göç etmelerine olana sağlıyordu. Gerçekte soykırım derdi olan bir diktatörün göç olayına izin vermesinden anlaşılmaktadır. Bu göç organizasyonunu yapan Yahudiler, Hitler aracılığıyla zengin Yahudilerin Filistin topraklarına göç etmelerine zorlanmıştır.