Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Nelerdir?

php

 

Yenilenebilir enerji nedir?

Yenilenebilir enerji direncini ve gücünü güneşten alan ve asla tükenme tehlikesi bulunmayan ve çevresine emisyon yaymayan enerji tipidir.

Yenilenebilir enerji kaynakları ve yakıtları

Güneş Enerjisi                        –           Güneş

Rüzgar Enerjisi                       –           Rüzgar

Dalga Enerjisi                         –           Denizler ve Okyanuslar

Biyokütle Enerjisi                  –           Biyolojik Artıklar

Jeotermal Enerji                     –           Yer altı suları

Hidrolik Enerji                       –           Nehirler

Hidrojen Enerjisi                    –           Su ve Hidroksitler

 

Yukarıdaki tabloda yenilenebilir enerji ve enerjinin kaynakları belirtilmiştir.

 

Yenilenebilir enerji kaynakları; hakkında yukarıdaki tablodan anlaşılacağı üzere, güneş, rüzgâr ve jeotermal türü enerji kaynaklarına verilen isim olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynakları ile tabloda yazılmayan okyanus akıntıları ve okyanuslarda bulunan ısı etkisi gibi enerji kaynakları da mevcut durumdadır.

Bu kaynakların kimilerini elde edebilmek çok basit ve kolay iken kimleri ise aksine çok zor ve güçlük istemektedir. Bir bölge üzerine enerji sağlanmak isteniyorsa öncelikle ön hazırlıkların kusursuz derecede yapılması, bölgedeki enerji kaynaklarını çok iyi araştırmak ve enerjiye geçmeden önce elde bulunan enerjinin iyi değerlendirmek gerekir. Enerjiden verim alabilmemiz için elektriği tasarruflu kullanmamız gerekmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları nedir sorusu böylece burada tamamlanırken, ülkemizde her yıl elektrik iletim hatları üzerinden ürettiğimiz elektriğin neredeyse yarısına kadarını kaybetmekteyiz.

 

Yenilenebilir enerji kaynakları nasıl gelişir?

İş yapabilme kabiliyetine enerji denir. Ayrıca her enerji türü endüstriyel manada mühendislik ilgi alanına girmektedir. Günümüzde yaygın enerji türü elektrik enerjisidir. Elektriğin ardından petrol, kömür, doğalgaz gibi enerji kaynakları gelmektedir. Elektrik geçmiş yıllardan günümüze kadar hidro santraller aracılığıyla üretilmektedir. Arazideki yapının ve nehir potansiyellerinin uygun olmadığı ülkeler için elektrik üretimi zor olduğundan petrol ve kömür gibi yakıtlar aracılığıyla ihtiyaçlarını gidermektedirler. Günümüzde petrol için savaşların izlerini taşıyan Körfez Savaşı ve Afganistan krizi bulunmaktadır. Enerji ülkeler arası politikalarda bile tek başına konu olabilmektedir. Enerji var olmadan endüstriler ölmeye mahkum kalır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarını bu makalemizde anlatırken ayrıca bilinmesi gereken bir diğer durum ise günümüzde dünya üzerinde en yaygın kullanılan enerji kaynakları yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır. Bu kaynaklar ayrıca üretimleri ve kullanımları aşamasında çevresine zararlar verdiğinden sorunlar oluşmaktadır. Bu nedenden ötürü daha bir dünya için yenilenebilir enerji kaynaklarının dünyada kullanılması yaygınlaşmalıdır. Türkiye yenilenebilir enerji kaynakları açısından büyük potansiyel taşımaktadır.