Türkiye’nin Coğrafi Konumu

Türkiye’nin Coğrafi Konumu

coğrafı-konum

Kuzey yarım küre içerisinde, üç tarafında denizlerin bulunduğu ülke olan Türkiye hem Asya hem de Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan köprü görevini görmektedir. Bu sebepten ötürü stratejik ve coğrafi konumu oldukça değerlidir. İstanbul ve Çanakkale boğazları yine stratejik önemi arttırmakta olan unsurlardan biridir.

Özel konum topraklarında yer altı ve yer üstü kaynaklarına, ulaşım, deniz ve dağlara esasla yer almakta olduğu noktayı belirlemektedir. Ortadoğu ülkelerinden gelmekte olan enerjiler ve ham maddeler köprü görevi gören Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine geçiş yapmaktadır. Türkiye bu sebeple enerji koridoru görevini üstlenmektedir ve Türkiye üzerinden aktarılmakta olan enerji ve kaynakların güvenliği konusunda Avrupa ülkelerini de ilgilendiren bir diğer konudur. Kafkaslar civarında üretilmekte olan petroller ve doğalgazlar dahi Türkiye üzerinden geçerek dünyaya dağılmaktadır.

Türkiye coğrafi konum itibari ile 36 ila 42 derece kuzey enlemlerinde, 26-45 doğu boylamlarında yer alır. Sahip olduğu enlemlerin ve boylamların sebebiyle birçok doğal kaynağa ev sahipliği yaparken ayrıca mevsimler konusunda da dört mevsimin yaşandığı bir ülkedir. Türkiye’nin doğusundan batısına 76 dakikalık zaman farkı bulunuyor. Bulunmuş olduğu konumu nedeniyle köprü olan Türkiye çeşitli kökenlerden olan milletleri kapsayan nüfus kitlesine sahiptir. Üç tarafında denizlerin bulunması birçok akarsu ve yer altı su kaynaklarının da buralardan geçmesine sebep olur. Ülkedeki su kaynaklarının kimileri Atlas Okyanusu, Süveyş Kanalı ve Cebeli Tarık Boğazı suları ile bağlantılıdır. Yer altı ve yer üstü zenginliklere farklı kaynaklar ile sahip olmakta olan Türkiye sanayinin yanı sıra tarım alanında ve turizm sektöründe de önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye 2753km kara sınırına sahip olurken, Irak, İran, Azerbaycan, Yunanistan ve Suriye gibi ülkelerin komşusudur. Güneyinde ülkeyi kaplayan Toros dağları bulunurken kuzeyinde ise Karadeniz egemenlik kurmuştur. Türkiyenin coğrafi konumu bu sebeplerden ötürü oldukça önemlidir.