Türk Edebiyatındaki Nameler Nelerdir?

Name farsça bir kelime olup; mecmua, kitap ve mektup anlamlarını taşımaktadır. Türk edebiyatında name ise karşımızda bir yazım türü olarak çıkmaktadır. Bu yüzden birden fazla name türü ortaya çıkmıştır. Bunları sıralayacak olursak ve anlamlarına bakacak olursak sırasıyla şu şekilde açıklayabiliriz.

Abname: Su redifli kasidelere ve gazellere verilen addır.
Bahname: Nikah ve cinsi konuları işleyen kitaplardır.
Yıldızname: Yıldızların insan hayatına etkilerini konu edilir.
Ruzname: Günlük olayların anlatıldığı eserlerdir.
Taziyename: Yakını ölen birine taziye amacıyla yazılan mektuplardır.
Süleymanname: Kanuni Sultan Süleyman’ın sefer ve fetihlerinin anlatıldığı eserlerdir.
Tabirname: Rüya yorumlarına yer veren kitaplardır.
Falname: El falı, çiçek falı, remel, yıldız falı, kitap falı gibi falların anlatıldığı kitaplardır.
Habname: Rüya kitabı, uyku kitabı, rüya tabiri kitabı olarak bilinir.
Kahvename: Kahveyle ilgili yazılmış kasidelerdir.
Pendname: Öğüt vermek amacıyla yazılmış eserlere verilen addır.
Fetihname: Bir şehrin veya bir kalenin fethedilişini manzum veya mensur olarak yazılan edebi eserlerin genel adıdır.
Sakiname: Saki kelime anlamı olarak içki dağıtan demektir. Saki, içki, içki çeşitleri, içki araç ve gereçleri, içkili toplantılar, sürahi gibi terimlerden bahseden eserlerdir.
Kıyafetname: İnsanın fiziki özelliklerinden yola çıkarak karakter özellikleri hakkında bilgi veren eserlerdir.
Seyahatname: Gezginlerin gezip gördüğü yerleri anlattığı eserlerdir.
Mahlasname: Şairliğe yeni başlayan bir şaire, usta bir şair tarafından yazılan şiirlere verilen addır.
Fütüvvetname: Fütüvvet yoluna girenlerin uyması gerekenlerin anlatıldığı eserlerdir.
Kavisname: Okçuluk üzerine yazılmış eserlere verilen genel bir isimdir.
Menzilname: Okçulukta atış rekoru kıranlar için yazılan şiirlere verilen addır.
Menakıbname: Hz. Muhammed (sav), İslam halifeleri, sahabeler ve İslam büyüklerinin hayatlarını, üstün özelliklerini anlatan eserlere verilen addır.
Selimname: Yavuz Sultan Selim’in çıktığı seferlerin anlatıldığı eserlerdir.
Gazavatname: Savaşları, akınları, zaferleri manzum ve mensur biçimde anlatan eserlerdir.
Hamamname: Hamam eğlencelerini, güzelliklerini anlatmak için yazılan manzum eserlerin genel adıdır.
Surname: Padişahların erkek çocuklarının sünnet düğünlerini, kızlarının ise düğünlerinin anlatıldığı eserlerdir.