RNA Nedir, Türleri Nelerdir?

RNA Nedir, Türleri Nelerdir:

RNA-nedir

Bilim dünyasında ribo nükleik asit anlamında kullanılan RNA tek zincirli bir yapıdadır ve bu asitlerin birbirine bağlanması sonucunda meydana gelir. DNA molekülüne oranla RNA’ların daha kısa olduğunu söyleyebiliriz. Vücut hücrelerinin tamamında RNA’lar oldukça fazladır ve yapısını ise Guanin, Sitozin, Urasil ve Adenin maddeleri meydana getiri.

RNA türleri konusunda da sizlere bilgi aktarıyor olacağız. İlk olarak Mesencir RNA’dan bahsetmemiz gerekiyor. Bu türün görevi DNA’da saklı olan genetik bilgilerin, protein yapısına aktarılması sırasında aracı görevi yapmaktır. Bu molekül aynı zamanda hücrelerde ribozomlara tutunur ve DNA’dan aldığı moleküllerden özel bir şifreye bağlı kalır. Aynı zamanda hücre tarafından sentezlenecek amino asit sırasını da belirler. Bu molekül DNA ile ortalık yapar. mRNAlar, DNA’larda bulunan gen bölgesiyle birlikte farklı bir özellik göstermektedir.

RNA türleri arasında bir diğeri ise Transfer RNA’dır. Bu moleküller aynı zamanda yonca yaprağına benzer bir yapıdadır. Bazen çift sarmallı da olabilmektedir. Doğayla olan ilişkilerinde ise her 20 adet amino asit için en az 1 adet tRNA bulunur. Bunların görevi ise kendilerine bağlanmış olan aminoasitleri mRNA’dan almak ve zincirlerine dizmektir. RNA türleri arasında en fazla göreve sahip olan molekül olduğunu söyleyebiliriz.

Bir diğer tür ise Ribozomal RNA’dır. Bu moleküller adından da bilineceği üzere hücrelerde yer alan ribozomların temel yapısını oluşturur. Ayrıca toplam ribozom ağırlığının %65’lik bir kısmını karşılamaktadırlar. Küçük nükleer RNA’lar ise prosese uğrama durumunda ortaya çıkar. mRNA’ların bu işlemi sonrasında snRNA’lar görülür. Heterojen RNA’lar ise hücrede sentezleşmiş ve prosese uğramamış olan RNA türleri arasındadır.

RNA’daki her nükleotit bir riboz şekeri içermektedir. Genel olarak iki riboz arasında da bir fosfat grubu yer alır. RNA’yı DNA’dan farklı kılan önemli bir fark da vardır. Riboz şekerin hidroksil grubudur ve varlığı ise c3-endo adı verilen şeker konformasyonunu zorunlu kılmaktadır. DNA ile kıyaslandığında daha birçok farklılığı karşımıza çıkaran RNA tamamen ribozlardan oluşur ve adenin bazını tümleyenbaz ise urasil olarak bilinmektedir. Genel olarak da tek ipliklidir.