Mısır Piramitlerinin Sırrı Nedir?

Mısır Piramitlerinin Sırrı Nedir?

Mısır-Gize_Piramitleri

Mısır piramitleri dünyanın yedi harikalarından biridir ve günümüze taşınan en büyük kültürel mirastır. Mısır piramitleri ayrıca günümüze gelene kadar pek zarar görmediği için insanlık tarihi için eşi ve benzeri bulunmayan bir mirastır. Eşi ve benzeri bulunmayan miras olduğundan söz etmişken “mısır piramitlerinin” yeryüzünde bir başka eşi ve benzeri de yoktur bunu da cümlelerimize ekleyelim. Mısır piramitlerinin sırrı ise oldukça esrarengizdir. Mısır piramitleri arasında ayakta kalabilen yapıt ise “Gize” piramitleri arasındaki “Keops” piramididir.

Mısır’da bulunan piramitler ayrıca dünyanın başka yerlerinde de inşa edilmiştir. Ancak sayıca ve inşaların nasıl yapıldığı konusu Mısır’a özdeşleşmiştir. Ve Mısır Piramitleri ismi olarak kullanılmaktadır.

 

Dünya üzerinde bulunan önemli piramitleri ise şu şekilde açıklayabiliriz;

-Keops Piramidi (145,75 metre)

-Mikerinos Piramidi (66,5 metre)

-Kefren Piramidi (143,56 metre)
-Sakkara Piramidi (63,17 metre)

-Maldum Snefru Piramidi  (93,26 metre)

-Dahahur Bent Piramidi (104, 85 metre)

-Dahahur Snefru Piramidi (103,95 m.)

-Sakkara Pepi II Piramidi (52,555 m)

-Uxmal Tapınağı Meksika

-Tiahuanaco Yapıtı Bolivya

-Dohan Tapınağı Çin

 

Mısır Piramitlerinin Gizemi Sırrı

 

Mısır piramitleri üzerinde araştırmalar yapan İngiliz matematikçi ve astronomist John Taylor;

Keops piramidinin tabanının alanı, dünyanın yataydan ikiye bölünmesinden ortaya çıkan kesit ile aynı değerde olduğunu bulmuştur. Ayrıca yüksekliği tam olarak kutup noktasına denk gelmekteydi. Buda demektir ki piramitlerin inşasında inanılmaz derecede kusursuz bir oran mevcut durumdaydı, matematiksel hesaplamalarda oldukça iyi oldukları buradan anlaşılmaktadır.

Ayrıca mısır piramitlerinden olan keops ve kefren piramitleri ise doğu-batı kuzey –güney sınırları içerisinde öylece kusursuz bir şekilde inşa edilmiştir ki, yapıldığı tarihin koşulları ele alındığında hayret edici durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

 • Keops piramidi üçgen şeklinde olan dört yüzeyinin toplam alanı, yine piramidin yüksekliğinin karesine eşit olduğu detayı da ortaya çıkmıştır.
 • Keops piramidinin yüksekliğini alıp 1 milyar ile çarptığımızda karşımıza dünya ile güneşin arasındaki mesafe ortaya çıkmaktadır.
 • Mısır piramitleri güneş saati olarak da işlev görmektedir ki Ekim ayı ortalarında ve Mart ayı başlarında piramitlerin gölgelerinin yere düştüğü görülmektedir ki bu demektir ki yılın ve mevsimlerin uzunluğunu ortaya çıkarmaktadır.
 • Keops piramidi ile dünya merkezi arasında kalan mesafe, Kuzey kutbu ile arasında olan mesafeye eşittir.

Mısır piramitleri hakkında efsaneler, rivayetler ise şunlar olarak bilinmektedir;

 

 • Mısır piramitlerinin üzerinden geçmekte olan meridyen, karaları ve denizleri eşit iki parçaya böldüğü söylenmektedir.
 • Mısır piramitleri hangi firavun adına yapıldı ise, o kralın odasına 1 yılda 2 defa güneş girmektedir bunlar kralın doğum ve ölüm günleridir.
 • Mısır piramitleri içine girildiği zaman radar aletlerinin çalışmadığı söylenmektedir.
 • Piramitlerin içinde bırakılan kirli suların birkaç gün içinde arıtıldığı söyleniyor.
 • Piramitlerin içine koyulan bitkilerin, ışık almamalarına rağmen normal durumdan daha hızlı yetiştikleri ve büyüdükleri de söylenmektedir.
 • İnsan vücudu üzerindeki açıkların, yaraların da piramit içinde çok hızlı bir şekilde iyileştiği söylenmektedir.
 • Piramitlerin içi yaz ayları serin durumdayken kışları sıcak kalmaktadır.
 • Gize platusu üzerinden geçen boylamın, denizleri ve karaları eşit iki parçaya bölmekte.