Libido Nedir?

Libido Nedir:

Libido-Nedir

Biyolojik olarak ya da doğuştan olan bir tür cinsel zevk dürtüsüdür. Freud’un ortaya koyduğu bir terim olarak bilinir. Bilim adamı Libido Nedir konusunda daha çok içgüdüsel davranışların sergilendiğimi de söyler. Ayrıca cinsellik öğesi genel olarak ilkel benliklere bağlı ve genel olarak da cinsel özlem şeklinde anılabilir. Bu durumda kişide dirilik ve ruhsal anlamda bir güçlülük yaşanır. Yaratıcı bir hayatı bu kavram teşvik edebilmektedir. İnsanlık için de doğal yollarla cinsel ilişkinin gerçekleşmesi de aynı anlama gelir.

Daha çok çocuklarda cinsel nitelik taşıyan Libido, çocukların zihinsel gelişiminin ilerlemesiyle birlikte bu kavram da işlevini sürdürmeye devam etmektedir. Aynı zamanda kişileri yaratıcı etkinliklere de teşvik etmektedir. Bu bir sanat ya da bilim araştırması da olabilir. Kişilerin yaşamının her döneminde farklı özelliklerle görülebilir. İlk olarak süt emme ve ısırmadan haz duyma gibi özelliklerle başlar ve daha sonra dışkılamadan haz duyma özellikleriyle birlikte gelişir. 3 yaşından sonra da başkalarına yani anne ve babaya yönelen çocuklarda bu gelişim devam eder. Yani ruh ve beden olarak bir durum yetiştirilmiş olur. Ergenlik çağından sonra ise erkeklerde testosteron, kadınlarda ise östrojen hormonunun üretiminin azalmasına neden olabilir. Hormon yetersizliği durumu, yapılacak hormon tedavileriyle rahatça düzeltilebilmektedir.

Libido Nedir konusunda bu kavramın gelişim yönünün daha çok cinsel dürtülerle olduğunu söyleyebiliriz. Toplumdan topluma değişebilecek yoğunluğu da etkisini kısa sürede göstermektedir. Libidoyu azaltan etkenler arasında ise depresyon, ameliyat, aşırı yorgunluk ve üzüntü gibi durumlar olabilir. Sigmund Freud’un ortaya çıkardığı bu kavramın geçerliliği dünyamızda devam etmektedir ve kişiler bu kavrama göre cinsel dürtülerini ortaya çıkarabilmektedir. Libido Nedir konusunda detaylı araştırmalar ve ortaya çıkan durumlar şimdilik bu şekildedir. Sizlerde bu kavramı iç dürtülerinizin düzenlenmesi ve dışarı çıkmasında aslında bebeklikten bu yana kullanıyorsunuz. Örnekte de belirtildiği üzere ilk olarak süt emme ve meme ısırmasıyla başlayan haz alma süreci, ilerleyen yaşlarda cinsel duyguların daha çok baskın olmasıyla devam etmektedir. Sürekli gelişen ve farklı faktörlerle ilerleyen bir süreçtir.