Kükürt Nedir?

Kükürt Nedir:

Kükürt-nedir

Atom numarası 16 olan ve periyodik cetvelde ‘S’ ile gösterilen bir metaldir. Oldukça yumuşaktır ve yarı metal ve metalimsi olarak doğada bulunur. Oda ısısında ise en dengeli biçim olarak rombik kükürt adı verilir.

Güneş ışığında ve havada görülebilen ve aynı zamanda mavi bir alev ile yanan kükürt, daha sonra kükürdioksit gazını oluşturmaktadır. Oldukça boğucu ve keskin bir kokusu olan Kükürt, çok sayıda elementlerle birleşebilmektedir. Bunun yanında çok miktarda ısının ortaya çıktığı tepkimeler sonucunda da görülebilmektedir. İyi bir şekilde ayrıştırılmış çinko ve kükürt artan basınçla birlikte patlayıcı bir özelliğe bürünür. Yer kabuğunda element halinde olabilen ve sülfatlar ile kimyasal bileşik halinde bulunur. Bu biçimleriyle beraber volkanik kayalarda ve tüm fosil yakıtlarda bulunmaktadır. Günümüzde en önemli kükürt rezervleri ise buharlaşmış havzalarda bulunur. Ayrıca yüzeylerin üstünde ya da yanında olabilmektedir. Tüm durumlarda da kükürt yatakları büyük oranda deniz suyunun buharlaşmasıyla oluşmaktadır.

Buharlaşma sonucunda kaya tuzundan ayrı olarak kükürtler kristalleşir ve farklı tabakaları oluştururlar. Bu yüzden kükürt, organik maddelerin bakterilerce ayrıştırılmasıyla oluşabilir. Bu süreçte ise sülfat iyonları oksijen sağlamaktadır. Kükürt elde edilmesi durumunda ise tarihin ilk çağlara kadar eski olduğu bilinir. Bu dönemde kükürtlü volkanik kayalarda ilk olarak görülen bu maden daha sonra ısı ve sıvı olarak dışarıya atılmıştır. Kükürt yatağına ısıtılmış basınçlı sular verilerek elde edilebilen bu element ile kükürt yatakları da ortaya çıkarılmıştır.

Çabuk alev alan bir özelliktedir. Ayrıca buharlı ve sıcak olması nedeniyle de eski çağlardan beri varlığını korumaktadır. Sürekli gizemli ve büyüleyici bir maden olarak kimyacılar tarafından da birçok araştırmaya konu olmuştur. Daha önceleri ise insanlar için ölümsüzlüğün sırrı araştırılmış ve kükürt ile birlikte deneyler yapılmıştır. Gerçek kimya biliminin de gelişmeye başlamasıyla birlikte kükürdün artık kimyasal bir bileşim değil, kimyasal bir element olduğu konusunda tartışmalar yapılmaya başlanmıştır. Kükürt, tüm bu özellikleriyle birlikte günümüze kullanılmaya devam eden önemli bileşiklerden biridir. Ortaçağda da barutun bulunmasından sonra fazlasıyla kükürt kullanımı yapıldığı bilinir.