Epidermis Nedir

Epidermis Nedir?

İnsan derisi ciddi anlamda olağanüstü bir yapı olarak bilinir. Dış ortamlara karşı çok güçlü bir etki oluşturan deri tabakası, birbiriyle uyum içinde çalışan ve farklı görevleri yerine getirmek için çalışan ve 1,72 metrekarelik bir bariyere sahiptir.

Epidemis

Deri, bir pasta tabakası gibi katmanlı yapılardan oluşur. Epidermisde bu katlardan ilki olarak bilinir. Daha sonra dermis ve subkutis tabakaları gelmektedir. Epidermis tabakası daha fazla hücre içermektedir ve bu yapı 3 ile 5 hücre tabakasından meydana gelir. Bilindiği üzere yaka ve ellerde ve özellikle de avuç içi ve ayak tabanındaki deri katmanı daha kalındır. Epidermis adı verilen ilk tabaka parmaksı çıkıntılarla doludur ve yoğun bir bağ dokusundan oluşur. Epidermal hücreler, daha çok keratintonofilamentleri içeren keratinositlerden meydana gelir. Ayrıca bu hücreler daha çok bazal tabakanın üretici bölümünde ilk olarak oluşmuştur. Daha sonra Malpigi adı verilen tabakaya doğru uzanır. Dezmozomlar ise bilinen özel bağlantılar sayesinde çevresindeki diğer keratinositler ile birlikte bağlanır. Dezmozomlar dikensi bir görünüme sahiptir ve dikdörtgen şeklinden sonra yassı hale gelir. Bununla birlikte zengin bir protein oluşumu gözlemlenir. Bu değişiklikler ile birlikte keratinositlerin disk benzeri hale geldiklerinde bu sürecin bir parçasını oluşturduğunu söyleyebiliriz. Farklı değişiklikler arasında ise %70 oranında bulunan su içeriğinin stratumkorneumda %30 oranına kadar indirgemesi ile birlikte kimyasal açında daha dirençli bir protein şeridinin yerleşmesi meydana gelir.

Stratumkorneum’un bariyer görevi için büyük bir önem taşıyan bir başka özelliği de alt kısımda bulunan Epidermishücrelerinin aksine daha çok polaeseramid ve granüler hücre tabakasının küçük lameller cisimlerinden oluşan hücreler arası lipit içermesidir. Bu özellikleriyle bilinen Epidermis tabakasının insan vücudundaki işlevi de çok önemlidir. Organları tüm dış etkenlere karşı koruyan ve bu konuda oldukça zor zarar gören tabaka olması ve farklı sağlık sorunlarına karşı koruyucu bir bariyer olması nedeniyle bilim adamları tarafından en önemli fonksiyon olarak nitelendirilmiştir. Tüm bu özellikleriyle birlikte bu tabakanın işlev ve yetkisine dair bilgilerimizi sizlerle paylaşmış olduk.