Barutun İcadı ve Tarihi ?

Barutun İcadı ve Tarihi

Karabarut olarak bilinen ve çok eski bir tarihi bulunan Barut, yapısı itibariyle kömür, kükürt ve güherçileden oluşan bir patlayıcıdır. Bu konuda birçok araştırma yapılmış ve Barutun İcadı ve Tarihikesin olarak bilimsel bir açıklama kavuşturulmuştur.

Barutun-İcadı

Milatta önce 1000’li yılların başında Çinliler tarafından geliştirildiği bilinen barut, savaşlarda Çinlilerin ateşten yararlanması süreciyle devam etmiştir. Bununla birlikte ateşli savaş araçlarının da oluşumuyla birlikte gelişim süreci başlamıştır. Ateşle birlikte patlayıcı silahların üretimine geçilmiş ve güherçile de bu anlamda yapılan beyaz renkli bir madde olarak geçerliliğini korumuştur. Avrupa’da ise barut il kez 13.yy’dan itibaren ateşli silahlarda kullanılmıştır. İlk üretimi yapılan barutlar az miktarda nem içermiş ve talep edilen patlamayı sağlamak için kullanılmaya çalışılmıştır. Daha sonra sülfür ve kömürden oluşturulan barutlar 1800’lü yıllarda pamuk barutu olarak adlandırılmıştır. Bir nevi alkol karışımı olan ve ince şeritler halinde hazırlanan bu ürünler kurutularak hazırlanıyordu. Daha sonra hafif dumanlı barutların yapımına geçilmiş ve silahlarda kullanılmaya başlanmıştır. Barutun İcadı ve Tarihikonusunda elde edinilen bilgiler bu şekildedir.

Yapısı itibariyle de gübre sanayisi için oldukça faydalı olduğunu söyleyebiliriz. Karbon ve kükürt tozları ile karışımında karabarut adı verilen sistem ortaya çıkmıştır. Buradaki amaç ise barutun ateşlenmesi sırasında karbon ve kükürdün yakılmasını sağlamak olmuştur. Bileşimine bakıldığında ise %70 oranında potasyum nitrat, %20’lik oranda odun kömürü ve %10’luk bir oranda kükürtten oluştuğunu söyleyebiliriz. Tepkime ilk sırada yavaş seyreder ve daha sonra kararlı bir tepkime başlar.

Kullanım alanı olarak da oldukça geniş olan Barut, miktar ve işleyişine göre farklı alanlarda tercih edilmektedir. Daha çok silahlarda namlulara zarar vermeden itilmesinin sağlanmasıyla kullanılır. Bu barut tanecikleri şekli ve yanma gücünü de etkiler. Dumansız barutlar daha çok silah sanayinde ve av için tercih edilmektedir. Ayrıca havai fişek yapımında da kullanıldığını söyleyebiliriz. Patlama etkisinin çok şiddetli olmadığı alanlarda ayrıca dinamit şeklinde kullanıldığını da söylemek mümkün. Bu şekilde tarihsel bir süreçle devam ederek günümüze kadar gelmiş ve kullanılmaya da devam edilmiştir.