Selavat-i Tefriciye Duası

Türkçe Okunuşu

Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedin illezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek.

Manası:

Allah’ım! Bizim Efendimiz Muhammed’e (sav) kusursuz bir salât ve rahmet, mükemmel bir selâm ve selâmet vermeni diliyoruz. O Peygamber ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar ve belalar onun hürmetine açılıp dağılır, hacet ve ihtiyaçlar onun hürmetine yerine getirilir. Maksatlara O’nun hürmetine ulaşılır, güzel sonuçlar O’nun hürmetine elde edilir. O’nun şerefli yüzü hürmetine bulutlardaki yağmur istenilir, Allah’ım, onun ehl-i beytine, ashabına da her göz kırpacak kadar zamanda (her an, saniye) her nefes alacak zamanda sana malum olan varlıklar sayısınca salât et.

Neden Bu Dua Okunmalı;

Salati tefriciye duası her türlü ihtiyaçlar ve sıkıntılardan kurtulmak için okunabilir.
-hastalıktan
-üzüntüden (gam,keder)
-sıkıntıdan
-uğradığı haksızlıktan
-zulümden
-haksız yere hapse girmekten
-ağır borç yükünden kurtulmak isteyen kimse, salati tefriciye duasını çokça okursa, o Salavâtın bereketiyle ve Allah’ın izniyle her türlü musibetten kurtulur.
Bu duayı samimiyetle ve inanarak, neticesini Allah’tan bekleyerek okuyan pek çok kimse isteğine kavuşmuş, borç ve diğer sıkıntılarından kurtulmuştur. Özellikle borçlu kimseler bu duayı ve diğer duaları okumayı ihmal etmemelidir.

Kaç Defa Okunmalı;

Borçlardan kurtulmak için okuyabileceğimiz pek çok dua bulunmaktadır. Ancak bütün islami kaynaklarda Salat-i Tefriciye borç duaları duasının başta borçlardan kurtulmak borçtan kurtulmak için olmak üzere her türlü sıkıntıdan kurtulmak için çok tesirli olduğu yönünde bilgiler bulunmaktadır. 4444 defa okunması çok faziletli olduğu bildirilen salati tefriciye duası çeşitli sıkıntılara maruz kalan insanların sıkıntılardan kurtulmak için okudukları bir duadır. Ancak kısa sürede 4444 defa salatı tefriciye duası okumaya çoğu kişinin tek başına gücü yetmez. Bu duayı zamanında ve istenen sayıda okuyabilmek için mutlaka diğer insanlardan yardım alınması gerekir. Zira dualar hazine kapılarını açan anahtar gibidir. Nasıl ki, kapıyı açmak için doğru anahtar şarttır, çünkü anahtarın tüm dişleri kilitteki yerlerine denk gelmelidir, aksi halde kapı açılmaz. Çeşitli ihtiyaçlar ve durumlarda okunmak üzere Peygamber Efendimiz tarafından müslümanlara öğretilen dualar da aynen öyledir. Tesirli olması için kaç defa okunması gerekiyorsa o sayıda okunmalı ve diğer şartlar da yerine getirilmelidir.