algi
Algı Nedir?

İnsan şüphesiz en karmaşık düşünce ve davranış yapısına sahip varlıktır.  Bu yüzden bazı duygu ve düşüncelerinin psikolojik ve bilişsel olarak tanımlamıştır. Bunlardan biri de Algı’dır. Algı Psikoloji ve bilişsel bilimlerde duygusal bilginin alınması, yorumlanması, seçilmesi ve düzenlenmesidir. Algı duyu organlarının fiziksel uyarılmasıyla sinir sistemindeki sinyallerde oluşur. Buna örnek verecek olursak; görme algısı gözün retinasına düşen […]

Read More →
images (1)
Cusa’lı Nicholas Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Alman düşünür. Nicolaus Cusanus 1401 yılında dünyaya geldi. Bazıları onu ortaçağın son filozofu olarak tanıtırken bazıları da adcılık ile Yeniplatonculuğu kaynaştıran bir dahi olarak görür. Öyle ki Nicolaus Cusanus’un antiklerin sonuncusu mu, yoksa modernlerin ilki mi olduğu sıkça sorulmuştur. Cusanus 1416’dan itibaren sırasıyla Heidelberg, Köln ve Padua üniversitelerinde eğitim aldı. 1426’da rahip tayin edildi. Bir […]

Read More →
zulme-karşı-tek-başına-da-olsan-yürüyeceksin_559947
Zulme Karşı Sessiz Durma…

Zulmün kol gezdiği dünyada, özellikle Filistin’de, Ortadoğu’da, Asya’da, Afrika’da diğer kıtalarda, dünyanın çok yerinde, hatta yanı başımızda, hele hele yaşamımızda, kısaca her yerdeki, zalim ve zulme karşı sessiz duramazsın. Zulme karşı duruşun veya safını belirlemek bile bir başlangıçtır. İnsanın, düşünce, inanç, kabullenim ve yargılarından ve bunları AÇIKLAMASINDAN, DAVETİNDEN ya da SAVUNMASINDAN dolayı yasaklanması ya da […]

Read More →
Okyanus
Jeopolitik Nedir? Kapsamı Nelerdir

Jeopolitiğin Tanımı ve Kapsamı          Bir ülkenin özellikle uluslararası  fırsat ve güçlerini en üst düzeyde kullanması gereği düşüncesi, zaman içerisinde 0 ülkenin coğrafi unsurlarının da kullanılmasına ve dış politikada uygulanması olanaklarının araştırılmasına yönelmiştir. Henüz 20. yüzyılda bilimsel temelleri atılan ve ülkelerin coğrafi özellikleri ile politikaları arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim daha olarak jeopolitik, kavram ve analiz bakımında bu yüzyıla […]

Read More →
hotmail kaydol