1_abdest_h187
ABDESTİ NE BOZAR?

Aşağıdaki hallerin her biri abdesti bozar:   1) Önden ve arkadan kan, irin, meni, sidik, gaita (necaset) gibi bir pisliğin veya herhangi bir sıvının çıkması, abdest ve gusulde yıkanması farz olan yere kadar taşmasa bile, abdesti bozar.     2) Arka taraftan yel çıkması.     3) Ağızdan ve burundan, ön ile arkadan başka herhangi bir organdan sıvı halinde […]

Read More →
hadis
Peygamber Efendimizin Ahlak Hakkındaki Hadisleri

 Mâlik (r.a.)’den; Resûlullah (s.a.s.)’ın şöyle buyurduğunu duymuş: “Ben, güzel huyları tamamlamak için gönderildim.” (Mâlik, el-Muvatta, Hüsnü’l-Huluk, 8, II, 903) Âişe (r.anhâ)’dan; Resûlullah (s.a.s.) şöyle söyleyerek, dua ederdi: “Allah’ım! Yaradılışımı güzel yaptığın gibi, ahlâkımı da güzelleştir.” (Ahmed b. Hanbel, I, 403)  Ebu Ümâme (r.a.)’den; Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Ben, haklı olduğu hâlde bile çekişmeyi bırakan kimse […]

Read More →
içerik
ADEM ALEYHİSSELAM

Bütün insanların ilk babası ve ilk Peygamberi Adem aleyhisselâm’dır. Şöyle ki: Yüce Allah, bu âlemi yoktan var etmiş, birçok devirler geçtikten sonra da yeryüzünde insan cinsinin ilk babası olmak üzere büyük kudret ile Hazret-i Âdem’in cesedini topraktan yaratmış ve onu ruhla, ilimle seçkin kılmış ve ona eş olmak için de Hazret-i Havva’yı yaratmıştır. Bütün melekler […]

Read More →
ALLAH LAFZI’NIN AÇIKLAMASI

Allah O’nun zat ve özel ismidir. Diğer isimler fiilleri, sıfatları ve tecellileri ile ilgilidir O’nun zat ve özel ismidir. Diğer isimler fiilleri, sıfatları ve tecellileri ile ilgilidir “Cenab-ı Hak buyuruyor: “En güzel isimler Allah’ındır. O’na o güzel isimleriyle dua edin.” (Araf,180) Kur’an’daki Esma’ül Hüsna’dan ilk inen isimdir. Çünkü ilk inen ayet besmeledir. Allah’ın doksan dokuz […]

Read More →
12_benkimim-160x160
Hırsızın elini kesin koparın değil bu Gücünü etkisizleştirin

Yaratılmış Kainat Kitabındaki veya Yazılı Kitap yani Kuranı Kerimdeki ayetlerin anlatmak istedikleri yani evrensel ilkeler, kanunlar, kurallar, insanlığa bahşedilmiş birer ikramdır. hiç bir anlatı tarih değildir. Tarihsel anlatının ötesinde evrensel manalar taşır.Bu EVRENSEL DEĞERLERİ bulup güncele aktardığı, yaşama geçirdiği ölçüde her alemi cennet yapmaktadır. Zira, KURAN, her alemi cennet yapan EVRENSEL İLKELER DERYASIDIR. EL KESMEYLE […]

Read More →
ALLAH VE RESULÜYLE HARB YAPMAKTANISINIZ EMİN MİSİNİZ ?

Allâh ve Rasuluyle HARB kavramı Kitapta, üç yerde geçmektedir. Maide suresindeki ayette, “Allâh ve Rasulüyle HARB EDENLERİN ve yeryüzünde bozgunculuk yapmağa çalışanların cezası…..” der ve verilecek cezalar sayılmaktadır. İnnema cezaullezine yuharibunellahe ve rasulehu ve yes’avne fil ardi fesaden ey yukattelu ev yusallebu ev tukattaa eydihim ve erculuhum min hilafin ev yunfev minel ard, zalike lehum […]

Read More →
http://www.volpeypir.com/
Selavat-i Tefriciye Duası

Türkçe Okunuşu Allâhumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ Seyyidinâ Muhammedin illezî tenhallü bihil ukadü ve tenfericu bihil-kürebü ve tukdâ bihil-havâicu ve tünâlü bihir-reğâibü ve hüsnül-havâtimi ve yustaskal ğamâmu bivechihil Kerîm ve alâ âlihî ve sahbihi fî külli lemhatin ve nefesin bi adedi külli ma’lûmin lek. Manası: Allah’ım! Bizim Efendimiz Muhammed’e (sav) kusursuz […]

Read More →
hotmail kaydol