2015_ramazan_ne_zaman_basliyor_1432106960_0141
Ramazan Ayı Neden 10 Gün Geri Gider?

İslam aleminde Ramazan ayının ayrı bir önemi vardır. Bu ayda insanlar nefsini terbiye etme konusunda kendini imtahan eder. Ramazan ayında günahlardan kaçar. Peki ama Ramazan Ayı neden her yıl 10 gün geri gider? Bunun temel nedeni ne sorusunun cevabını siz değerli üyelerimizle cevaplamaya çalışalım. Ramazan ayı her yıl islam aleminde 11 gün geriye sarar. İslam […]

Read More →
ramazan_mesajlari_h5384
Ramazan’da Edilecek Dualar Nelerdir?

İslam dini tüm insanlığa gönderilmiş bir dindir. ve İslam dini bizlere Ramazan ayında oruç tutmayı emretmiştir.  Ramazan ayında Oruç tutarken nasıl dua edilir? Veya nasıl Dua etmeliyiz diye sorduğumuzda bu konuda en güzel cevabı Efendimiz ( S.a.v. ) vermektedir. Ramazan’da edilecek duaları hangi gün hangi dua edilmelidir bizlere Hadisleri yolu ile geçmiş ve siz değerli […]

Read More →
Merkezi _srail'de yeni bir din; '' Bahailik ''
Bahailik Nedir? Bahailik İnancının Temeli nedir?

Bahai Dini: 1800’lerde İran’da Mehdi inancının uzantısı olarak doğan Babiliğin Bağımsız Dine dönüşmüş biçimi. Tüm dünyada inananları olan evrensel bir dindir. Bahai Tarihi, 1844’te Bab’ın (Seyyid Ali Muhammed) yeni bir çağın gelmekte olduğunu ve yeni bir Peygamber’in geleceğini ilan etmesiyle başlar. Bahailiğin kurucusu ve peygamberi, lakabı Bahaullah olan Mirza Hüseyin Ali’dir 21 Nisan 1863’te yeni […]

Read More →
Druze-Men
Dürzi ve Dürzilik Nedir? Dürziler Neye inanır

Fatımî halifelerinden el-Hâkim biemrillah el-Mansur b. el-Aziz billah (385-411/996-1021)’ın veziri Hamza b. Ali’nin kurduğu İslâm dışı bâtıl bir mezhep. Dürzî, bu mezhebin görüşlerini benimseyen kişi. Propagandacı (dâî)* lerinden birisi olan Nuştekîn ed-Dürzî (ö. 410/1019)’nin ismine izafetle anılan Dürzîlik, siyasi-itikadî bir mezheptir. Şiîliğin İsmailiye* kolundan doğmuştur. Altıncı Fâtımî halîfesi el-Hâkim, ulûhiyet (tanrılık) dâvâsında bulunarak mektuplara “bismil-Hâkim […]

Read More →
Kadıyanîlik nedir
KADIYANILIK Nedir? Ne Zaman Ortaya Çıktı

Mirza Gulam Ahmet Kadiyânî (d. 1835 ya da 1839- ö. 1908) tarafindan Hindistan Pencap-Kadiyan’da XIX. yüzyilin sonlarina dogru kurulan dini hareket. Kiyamet’e dair haberler üzerine kurulan Kadiyânilik, Mirzaiye ve Kadiyaniye adlariyla da anilmakla birlikte hem kurucu ve baglilari, hem de resmi belgeleri esas alan arastirmacilarca Ahmediye adiyla anilir. Kendilerinin ayri bir din ya da mezhep […]

Read More →
Untitled-150x150
Sihlik Nedir, Sihlik Dini Nedir? SIKH Dini ve Sihizm

SIKH DİNİ (Sihizm) Sihizm olarak geçen Sıkh Dini; Hindistan ‘da takriben 1500 ‘lü yıllarda doğmuştur. Günümüz Hint Yarımadası ‘nda diğer dinlere nazaran daha aktif ve uzlaşmaz tutumu ile gündemde kalmaya çalışan Sıkh Dini, Hint Felsefesinden kaynaklanan Maya ve Nirvana tasavvurlarını benimsemiş olmakla tanınmıştır. Sihizm, günümüzde Hindistan ‘ın dini ve siyasi hayatında önemli yerini korumaktadır. Doğuşu […]

Read More →
yezidi
Yezidilik nedir ve Yezidilik Dini?

Yezidilik, tarihte Hz. Muhammed’in emriyle babası “El-Hakem ibn-i Ebî el-ʿAs” ile birlikte Mekke’nin güneyindeki Taif kentine sürülen dördüncü Emevî Hâlifesi I. Mervan ile aynı soydan gelen Adi bin Musafir tarafından, Zerdüştlük ilkeleri üzerine kurulan; evrenin ve insanların Azda adında bir tanrının görevlendirmiş olduğu Melek Tavus tarafından yaratıldığına inanan, “Mushafa Reş” ve “Kitab el Celve” adlı […]

Read More →
sii-sunni
Sünni ve Şii Mezhep Ayrımı Ne Zaman Ortaya Çıktı.

 Sünnî ve Şii ayrımı İslam peygamberi Ebû’l-Kâsım Muhammed ibn ʿAbd Allâh ibn ʿAbd’ûl-Muttâlib’in 632 tarihinde ölümüyle birlikte başlamıştır. Yaşadığı sürece dini rehberliğin yanı sıra siyasi önder vasfını da kendisinde bulunduran Muhammed’in artık hayatta olmayışı müslüman toplumu yeni önderin kim olacağı sorusuyla karşı karşıya bırakmıştı. Sakife denilen yerde toplanan bir grup müslüman hilafete Ebu Bekir’i seçmiş, […]

Read More →
Şii Mezhebi Nedir ve Şii Mezhepleri

Şiilik veya Şiâ , İslam mezheplerinden birisidir. Şii İslâm ya da Şii mezhebi olarak adlandırıldığı da olur. MensuplarınaŞii veya çoğul olarak Şiâ denir. Şiilik sözcüğü, Câferîlik ile eş anlamlı olarak kullanılabilmektedir, hâlbuki Şiîlik veya Şiâ hilâfet veya imamet sorununda tarihsel olarak “Ali’ye yandaş olan kişiler” anlamına gelmektedir. Başlangıç dönemindeki bu ayrılık daha sonraki devirlerde kendi kavramsal-teolojik alt yapısını […]

Read More →
sunni-shia
Sunnilik Nedir ve Sunni Mezhepler Hangileridir?

Sünnilik ya da Ehl-i Sünnet, İslam dininin sünnet doktrinine dayalı, günümüzde Dünya üzerindeki iki büyük kolundan biri (diğeri Şiîlik) ve % 83’lük bir oran ile en büyük mensubunun bulunduğu mezhepler grubudur. Zaman zaman Sünni İslam veya Sünni mezhebi ifadesi de kullanılır. Sünni ekol kendi içerisinde günümüzde yaşayan iki inanç mezhebi, dört fıkıh mezhebini içermektedir. Sünni itikad mezhepleri […]

Read More →
hotmail kaydol