Pir Sultan Abdal Kimdir?

Pir Sultan Abdal Kimdir:

pirsultan

  1. yüzyılda yaşamış olan Pir Sultan Abdal, ünlü şair ve ozandır. Yazılı kaynaklara bakıldığında yaşamı hakkında pek bilgi bulunmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca Alevi kökenli olan ünlü halk şairi genel olarak şiirlerinde kuşaktan kuşağa aktarılan hikâyelerden bahsetmiştir. Bunun yanında Alevi toplumlarınca ‘Yedi Ulular’ olarak anılan ozanlardan da biridir.

Pir Sultan, şiirlerinde daha çok 12 imam, Allah, İslam, Hz Muhammed ve Ehl-i Beyt konularını işlemiştir. Ayrıca sosyal hayatta yaşanan sorunlarla ilgili kişilere ders vermeye yönelik birçok eseri bulunur. Sorumlu olduğu Alevilik inancının din anlayışını ve dünya görüşünü de sık sık dile getiren ünlü şair, şiirlerinin çoğunu nefes tarzındaki ilahilerden meydana getirmiştir. Sivas’ta doğan ünlü şair ve halk ozanının günümüzde ona ait olduğu söylenen bir evi ve söğüt ağacı bulunur. Çocukluğu çobanlıkla geçen Pir Sultan daha sonra tekke eğitimi almış ve çalışmalarına bu yönde devam etmiştir. Alevi bir şair olan Abdal, Alevi geleneklerine bağlı olarak büyümüş ve sadece Tasavvuf ve Tekke ile sınırlı kalmamıştır. Daha çok halkın sorunlarıyla ilgilenmiş ve günümüzde de yaşayan bir efsane olarak geleneğini sürdürmektedir. Soyut ve yüksek konular yerine kendi deneyimlerini sürekli artırmış ve daha çok karşılaştığı sorunları kaleme almıştır. Eserlerinde Halk edebiyatı geleneğini sürekli olarak takip etmiş ve kişiliğini sürdürmüştür. Daha çok 8’li ve 11’li kalıplar kullanmış ve azda olsa 7’li kalıpları da tercih etmiştir. Şiirleri semai ve koşma gibi dörtlüklerden oluşan Pir Sultan Abdal, aynı zamanda bir saz ustasıdır. Eserlerinde bu noktalara sürekli değinen ve Anadolu sorunlarına yönelik eserleriyle çağa damgasını vurmayı başarmıştır.

Ünlü halk ozanının ölüm tarihine yönelik olarak net bir bilgi olmamakla birlikte mezarının yeri de zaman zaman tartışma konusu olmuştur. Rivayetlerin bazılarına göre Erbil’de, bazılarına göre ise Merzifon’da bulunduğu söylenir. Daha çok Pir Sultan’ın asıldığı bölgede olduğu inancı baskındır. Bu bilgilere dayanarak Pir Sultan Abdal konusunda ne kadar başarılı ve deneyimli bir yazar olduğunu ve yaşadığı dönemin sorunlarını en güzel şekilde dile getirdiğini söyleyebiliriz.