Köroğlu Kimdir?

Efsaneleşen Anadolu Kahramanlarından biri olan Köroğlu herkes tarafından merak edilmektedir. Köroğlu kimdir diye aradığımızda aşağıda belirtmiş olduğumuz bilgilere ulaşabildik. Şimdi hep beraber Köroğlu Kimdir? bakalım

Türk destanlarının kahramanlaşan ozanlarından Köroğlu, Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde dünyaya geldiği söylemektedir. Köroğlu 16 yy. yaşamış halk arasında efsaneleşen ozanlarımızdan özgürlük ve haksızlığa karşı başkaldırının simgesi haline gelmiştir. Köroğlu’nun doğum ve ölüm tarihi ile ilgili elimizde kesin kanıt bulunmamakla beraber eski bir halk kahramanı olduğu söylenmektedir. Köroğlu’nun ayrıca Osmanlı Devleti Padişahlarından III. Mahmut zamanında (1574-1595) Osmanlı-İran savaşlarına katıldığı bilinmektedir. Köroğlu’nun efsane olmasının nedeni ise Bolu Beyinin babasına yaptığı haksızlığın intikamını almak üzere dağa çıkıp, yiğitlik ve iyilikseverliği ile destanlaşan bir ozan ve isyancıdır. Köroğlu’nun bu tutum ve davranışı ve haksızlığa karşı gelişi ile halk ile bütünleşmiş ve efsaneleşmiştir. Köroğlu, şiirlerinde; dostluk, doğa sevgisi, yiğitlik ve aşkı sade bir dille dile getirmektedir. Köroğlu destanına bakacak olursak;

ef0324b2ae5ca9e245e46a71aed90e0e_1297296599Köroğlu aslında eski bir asker ve sonradan dağa çıkan bir Celali eşkiyasıdır. Bu adı (belki de bir mahlas olarak) eski Türk destanlarındaki bir kahramandan almıştır. Asıl adı Ruşen’dir. Köroğlu; yiğit, adaletli, inançla dolu ideal bir insan profilidir. Azerbaycan’da çok yaygın olan “Koroğlu Efsanesi” (“Kor”, Azeri dilinde kör demektir,) ile büyük oranda benzeşir. Köroğlu destanı Anadolu Türklüğünün yüreğinde yaşayan tutkularla, isteklerin, değerlerle inançların sembolüdür. Bu destana göre Köroğlu’nun asıl adı Ruşen Ali’dir. Babası Yusuf, Bolu Beyinin seyisidir. At meraklısı olan Bolu Beyi, seyisi Yusuf’u cins bir at almaya gönderir; fakat Yusuf’un getirdiği tayı beğenmez, adamın gözlerine mil çektirir. Yusuf tayı ve oğlunu alıp memleketten çıkar. Ruşen Ali, babasının tarif ettiği tarzda, tayı karanlık bir ahırda besler. Tay, belli bir zaman sonra kanatlanır, eşsiz bir küheylan olur. Yusuf ile Ruşen Ali, Aras ırmağına gider, orada Bingöl’den inecek olan üç sihirli köpüğü beklerler. Yusuf, köpükleri içince, tekrar görmeye başlayacak, gençleşecek ve Bolu Beyinden intikamını alacaktır. Fakat, Ruşen Ali köpükleri kendisi içer, babasına köpüksüz su verir. Yusuf buna bir yandan üzülür, bir yandan da, oğlu intikamını alacak bir yiğit olacağı için sevinir. Bu sihirli üç köpükten biri Köroğlu’na ebedi hayat, biri yiğitlik, biri de şairlik sağlar. Yusuf, oğluna intikamını almasını tavsiye ettikten sonra ölür. Ruşen Ali Kır Atı ile birlikte dağa çıkar. Köroğlu diye ün alır, bir derebeyi gibi yaşamaya başlar, her savaşta üstün gelir; Bezirganlar dan, beylerden, paşalardan aldıklarını yoksullara dağıtır. Delikli demir (tüfek) icat olunup da eski yiğitlik gelenekleri bozulunca, arkadaşlarına dağılmalarını tavsiye eder, “sır olur”, Kırklar’a karışır.

Köroğlu’nun yukarıda anlattığımız destanı Yaşar Kemal’in yazmış olduğu Üç Anadolu Efsanesi’nde anlatılmıştır.