Karacaoğlan Kimdir?

Türk halk ozanlarından olan Karacaoğlan hakkında kesin bilgiler yoktur. Eldeki verilere bakıldığında 17. yy yaşamıştır. Ayrıca doğduğu yerde tam olarak bilinmemekle beraber Osmaniye’nin Düziçi ilçesinin Farsak köyü olabileceği ağırlıklı olarak karşımıza çıkmaktadır.

9841_1Karacaoğlan şiirleri daha çok doğa ve aşk konuları üzerinde durur. Bunun yanında; gurbet, sıla, ayrılık, özlem ve ölüm konularına da sık sık değindiği gözlemlenmektedir. Karacaoğlan; duygu ve düşüncelerini yaşadıkları ile beraber içten yaşarmış gibi özgün ve gerçekçi bir şekilde anlatarak bizleri etkilemektedir. Karacaoğlan aşık edebiyatına yeni bir biçim getirmiştir. Burada doğa benzetmelerini sık sık kullanması farklı onu daha da ön plana çıkarmıştır. Ayrıca, Karacaoğlan kullandığı yalın ve temiz Türkçe ile ondan sonra gelen pek çok şair ve ozanı da etkilemiştir. Bu etkilenmeleri günümüz şiirlerine kadar uzanmaktadır. Karacaoğlan bir çok sanatçı tarafından bestelenmesinin yanında ilk kez Nüzhet Ergün tarafından derlenip yayınlanmıştır.

Karacaoğlan, yaşadığı dönemin aksine kullandığı dil ve ölçü ile Divan Edebiyatı’nın tekke şiirinin etkisinde kalmamıştır. Karacaoğlan, o dönemin alışagelmişin dışında o dönemin insanlarının günlük konuşma diliyle şiirlerini yazıp söylemiştir. Bu yüzden o dönem edebiyat ve bilim dili olan Arapça ve Farsça kelimelerin sayısı oldukça azdır. Yaptığı benzetmeler ve kullandığı deyimlerle kendine özgü bir tarz yaratmıştır. Bu özelliği ile diğerlerinden ayrılmakta ve kendinden sonra gelenleri oldukça etkilemiştir.

Kullandığı Hece Ölçüsü: Karacaoğlan şiirlerinde 11’li [6+5] hece ölçüsünü ve 8’li [4+4] hece ölçüsünü kullanmıştır.

Etkilendiği Ozan ve Şairler; Köroğlu, Pir Sultan Abdal, Öksüz Dede, Kul Mehmet ve Aşık Garip’ten etkilenmiştir.

Etkilediği Şair ve Ozanlar: Aşık Hasan, Aşık İsmail, Katibi, Kuloğlu, Aşık Ömer, Gevheri, Gündeşlioğlu, Deliboran, Dadaloğlu, Deliboran, Dertli, Seyrani, Bayburtlu Zihni, Ruhsati, Şem’i, Zileli Talibi, Farul Nafiz Çamlıbel, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Kutsi  gibi pek çok şair ve ozanı da etkilemiştir.

ESERLERİ;

Annacına Almış Koca Berid’i

Bağlandı Yollarım, Kaldım Çaresiz

Bana Kara Diyen Dilber

Bir Ayrılık Bir Yoksulluk

Bir Yiğit Gurbete Gitse

Bitti M’ola, Şam İlinin Hurması

Çıkıp Yücesine Seyran Ederken

Dinle Sana Bir Nasihat Edeyim

Döndür Boynun Benden Yana

Eğlen Hocam Eğlen, Bir Sualim Var

Elâ Gözlerini Sevdiğim Dilber

Elâ Gözlü Benli Dilber

Elâ Gözlüm Ben Bu İlden Gidersem

Elif

Eserler

Genç Osman Destanı

Gönül Kuşu Kalktı Uçtu Havaya

Gövel Ördek

Güzel, Ne Güzel Olmuşsun

Hakk’ın Kandilinde Gizli Sır İdim

Hasta Düştüm Hey Ağalar

İlleri Var Bizim İle Benzemez

İncecikten bir Kar Yağar

İzin Ver Hey Ağam Ben de Gideyim

Sana Dedim, Allı Gelin Has Gelin

Şol Dergâhtan Dönsün Yüzüm

Şu Gönlüm Eğlenmez Oldu, Varayım

Şu Yalan Dünyaya Geldim Geleli

Üryan Geldim Gene Üryan Giderim

Vara Vara Vardım Ol Kara Taşa

Yalana da Deli Gönül Yalana

Yeşi Başlı Gövel Ördek

Yürü Bre Yalan Dünya