Genç Osman Kimdir, Nasıl Öldürülmüştür, Yaptığı Seferler Nelerdir?

Genç Osman Kimdir, Nasıl Öldürülmüştür, Yaptığı Seferler Nelerdir?

genc-osman-kimdir

Osmanlı’daki İmparatorluk süresince en başarılı ve genç Sultan’lardan biri de şüphesiz Genç Osman olmuştur. Tarih kayıtlarında II. Osman adıyla bilinir ve Osmanlı Devleti’ne 16. Padişah olarak gelmiştir. Gençlik yıllarında taht ile yolculuğu başladığından dolayı Genç Osman lakabını almıştır.

Genç Osman Kimdir?

Gerçek ismi II. Osman’dır ve 3 Kasım 1604 yıllarında dünyaya gelmiştir. Babası I.Ahmed olarak kayıtlara geçerken annesinin ismi ise Mahfiruz Haseki Sultan Hanım’dır. Annesinin kökeni Rum ırkına dayanan Sultan Genç Osman, henüz 14 yaşında iken amcası olan Padişah I. Mustafa’nın tahttan indirilmesinin ardından yerine geçmiştir. Henüz çok genç ve tecrübesiz olması nedeniyle eğitimi süresi boyunca annesi onu bizzat takibe almıştır. Genç Osman çok iyi bir aile ortamı yaşamış ve bununla beraber medrese terbiyesini de alarak bütün eğitimlerini üstün derecelerde bitirmiştir. Arapça, Farsça ve Latince gibi dillerde çeviri yapabilmekteydi. Genç Osman dönemde yaşamakta olan Şeyhülislam Esad efendinin ve Pertev Paşa’nın kızları ile dünya evine girmiştir. Osmanlının imparatorlu tarihi boyunca eşine nadir rastlanılan olaylardan birini yaşayarak tahttan indirilmiş ve Yedi Kule zindanlarında öldürülmüştür. Ayrıca saray dışı bölgede evlenmiş olan ilk padişah olduğu için kendisine yardım edebilecek bir sadrazam bulamamıştır. Genç Osman kimdir, nasıl öldürülmüştür dedikten sonra şimdi genç Osman’ın yaptığı seferleri yazalım.

Genç Osman’ın Yaptığı Seferler

  • Otuz yıl savaşları
  • Akdeniz Seferleri
  • İtalya seferleri
  • Lehistan seferi

Genç Osman’ın Yaptığı Yenilikler

Devletin bütçesi üzerinde oldukça ekonomik zarar veren yeniçeri askerlerinin maaşını kesmiştir.

Anadolu’nun dışından gelmekte olan askerlerden güçlü ve yeni bir ordu kurmayı amaçlamıştı.

Saray içerisinde özel ilmiye sınıfı kurmuştur.

Genç Osman Nasıl Öldürülmüştür, Genç Osman’ın Öldürülmesi

Genç Osman bir gün saray içinde otururken bu sırada yeniçeriler ayaklanma başlatmış ve Süleymaniye’de toplandılar. Burada toplandıktan sonra saraya giderek sarayda bulunan devlet adamlarının birçoğunu linç etmiştir. Burada devlet adamlarını da öldüren yeniçeriler soluğu Sultan Genç Osman’ın yanında almıştır, Sultan ikna etmeye çalıştığı yeniçerileri vazgeçirememiştir ve yeniçerilerin liderleri tarafından gelen işaretle saraydan çıkarılıp Yedi Kule zindanlarına götürmüşlerdir. Yedi Kule zindanlarında işkencelere maruz kalmış ve burada öldürülmüştür. Öldükten sonra yerine amcası olan I. Mustafa tekrardan padişahlık koltuğuna geçmiştir. Yedi Kule zindanları içinde vahşice katledilen Sultan II. Osman’ın cenazesi sonraki sabah Sultan Ahmet Camii’nde cenaze namazı kılınarak buradaki türbeye babasının yanına defnedilmiştir. Genç Osman’ın öldürülmesi ile beraber Anadolu ve çevrelerinde bazı isyanlar çıkmış fakat padişahın emri ile kısa sürmüştür.