Beygir Gücü Nedir

Beygir Gücü Nedir:

Bu kavram daha çok elektrik motorlarının ve araçların güçlerinin belirlenmesi için kullanılır. Basit bir kavram olmasıyla birlikte halk arasında tanımlanırken bazı küçük yanlışlıklar ile birlikte içinde çıkılamaz bir hâl almıştır. Örneğin 100 beygirlik bir araç sözü geçtiğinde kişiler bunu 100 tane atın ürettiği güç şeklinde tanımlar. Oysa burada beygir gücü ifadesi daha çok otomobilleri tanımlar ve bu kavramın temeli de çok eski tarihlere dayandırılır.

beygir-gucu-hp-nedir

İngilizce kavram olarak HP şeklinde yani HorsePower olarak 1872 yılında kullanılmıştır. İlk kullanan kişi ise James Watt olmuştur. Bu isim buharlı makineler üzerinde çalışmalar yapan ve onları daha sonra geliştirmiş bir İskoçyalı mühendistir. Bu kişi geliştirdiği makineleri pazarlarken müşterilerine makinaların gücü hakkında bilgi veriyordu. Bu bilgileri verirken de beygir gücü ifadesini kullanmış ve günümüze kadar kullanılmaya da devam etmiştir. O dönemde güç faktörü sadece atlar üzerinden değerlendirildiği için ünlü mucit de atlar üzerinden bu kelimeyi ortaya atmıştır.

Watt bir süre kömür madenlerinde yük taşıyan atları gözlemlemiştir. Ölçümleri sonunda ise 45 kilogramlık bir kömürü 1 saniyede atların 1,11 metre uzağa taşıdığını görmüştür. Bununla birlikte beygir kavramı ortaya çıkmış ve özellikle de otomobil piyasasında sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır.

Araç alınıp satılırken en çok merak edilen konulardan biri de aracın kaç beygir gücüne sahip olduğudur. Bu konuda araçların fiyatlarını da direkt olarak belirleyen beygir gücü hakkındaki genel kabul görmüş bilgiler bu şekildedir.

200 yıl öncesine kadar dayanan bu ifade yük taşımacılığında kullanılan atlardan esinlenilerek söylenmiştir. Bazen birçok kişi tarafından da karıştırılan bu ifade bu şekilde kullanılır. Peki, böyle bir gücün tanımlanmasına neden ihtiyaç duyulmuştur? İcat ettiği makinalar hakkında bilgi aktardığını söylediğimiz James Watt, herkesin güç kelimesinden anladığı terimi ne şekilde yorumlayacaklarını bilmedikleri için böyle bir benzetme yoluna gitmiştir. İşlerin daha kolaylaşmasını sağlayan ve döneminde herkesin atların gücüyle endekslendiği bu süreçte beygir gücünün birçok konuya açıklık getirdiği ve günümüzde de artık otomobil sektöründe fazlasıyla kullanıldığı tarihten bugüne kadar görülmeye devam ediliyor.